Vejledningen beskriver, hvordan I som indberetningspligtig eller bureau skal forberede indberetningen ved registrering af certifikater, roller og rettigheder.

Indberetning via Webservice (REST API), FTPs Gateway og TastSelv Erhverv kan ikke gennemføres, før der er lavet korrekte registreringer.
Følgende systemer kræver opsætning af roller og rettigheder: 

 • Udlån
 • Indlån
 • Pantebreve
 • Prioritetslån
 • PensionDiverse
 • Fagforeningskontingenter (AKFA)
 • CRS
 • FATCA
 • Kapitaludlodning fra andelsforeninger (Kun TastSelv Erhverv)

Vejledningen er opdelt i tre afsnit:

 • Til indberetningspligtige, der indberetter selv
 • Til indberetningspligtige, der bruger bureau
 • Til bureauer, der indberetter for andre

Særligt certifikat til testmiljøet TFE (Test for Erhvervslivet)

Vær opmærksom på, at der findes to forskellige certifikater; et til TEST (test) og et til PROD (produktion).

Mangler virksomheden et TEST-certifikat, skal I bestille et hos NETS.

Er virksomheden tjensteudbyder, kan I selv oprette TEST-certifikat.
Tjenesteudbydere er virksomheder, der bruger MitID til identifikation, validering og signering ved login på deres hjemmesider, fx når bankens kunder bruger MitID til at logge på deres netbank via bankens hjemmeside.

Det gælder alle virksomheder, hvor deres brugere har et MitID login til virksomhedens tjenester på internettet.

Er virksomheden ikke tjensteudbyder, kan Skattestyrelsen hjælpe med at oprette et TEST-certifikat.

Skattestyrelsen skal registrere TEST-certifikater i systemerne, før de kan tages i brug.  

Henvendelse om TEST-certifikater rettes til eKapital.