Opdateret
23 sep 2021 10:15
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der er i dag udgivet version 10.6 af eIndkomst: Teksnisk vejledning og version 12.9 af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

I afsnittet "Hvad er nyt" af vejledningerne, er de vigtigste ændringer beskrevet.