SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.427.LSR: Aktieindkomst – Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte
Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
04 Aug 2021 12:14
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-29267/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
22 May 2023 09:30
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.353.ØLR: Ligningslovens § 16 E – straf – EMRK – omgørelse
Journal-nr. for landsretten
BS-44216/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2024.44.HR: Ligningslovens § 16 E – ikke i strid med EMRK
Journal-nr. for højesteret
BS-27081/2023-HJR
Højesteretsdato
18 Jan 2024 11:45
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen