SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2012.26.LSR: Kildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.
Journal-nr. for Skatterådet
Ved domstolene sammenholdt med SKM2011.441.SR (LSR nr. 11-02358 ikke off.)
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
02 jul 2021 12:07
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.409.ØLR: Forrentning af ikke indeholdt udbytteskat
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2021.304.ØLR: Kildeskat – beneficial owner – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskatteloven – administrativ praksis – kildeskatteloven
Journal-nr. for landsretten
B-1980-12

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.251.HR: Kildeskat - beneficial owner - gennemstrømningsselskaber - moder-datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1 - forrentning
Journal-nr. for højesteret
69/2021, 79/2021, 70/2021
Højesteretsdato
09 jan 2023 12:07

Bemærkninger

Om sammenhæng mellem afgørelserne, se redaktionelle noter på disse.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen