Indhold

Dette afsnit handler om:

  • It-tilsynets organisering, formål, opgaver, beføjelser og whistleblowerordning (A.A.1.12.1)