Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
14 jul 2021 14:23
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.401.BR: Skønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – ikke fyldestgørende regnskaber – ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet 
Journal-nr. for byretten
BS-4331/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
06 apr 2022 14:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.348.ØLR: Skønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – ikke fyldestgørende regnskaber – ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen