Indhold

Dette afsnit handler om eftergivelsessagens afslutning, herunder behandles afgørelsen, klageadgang og restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for at genoptage eller tilbagekalde afgørelsen.

Afsnittet indeholder: