SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.309.LSR: Afslag på genoptagelse af en forenings skatteansættelser - Fradragsret for lønudgifter mv. afholdt i forbindelse med filantropiske aktiviteter
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
30 Jun 2021 10:20
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-25174/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
27 Jun 2023 05:41
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.584.ØLR: Fradrag for lønudgifter m.v. til uddelingsaktiviteter
Journal-nr. for landsretten
BS-46125/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2024.177.HR: Fradrag for lønudgifter m.v. til vedtægtsbestemte uddelingsaktiviteter
Journal-nr. for højesteret
BS-35722/2023-HJR
Højesteretsdato
26 Jan 2024 12:52
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen