Opdateret
08 jul 2021 12:00
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Grundet en teknisk fejl er der blevet sendt påmindelser ud vedrørende juni måned, på trods af at indberetningspligten kan være afmeldt inden periodens start.