Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
22 Nov 2019 09:56
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.656.ØLR: Valutakursgevinst – kapitalens fri bevægelighed – direkte og indirekte diskrimination – anmodning om præjudiciel forelæggelse
Journal-nr. for landsretten
B-200-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2021.332.HR: Valutakursgevinst – kursgevinstlovens § 23 – TEUF art. 63
Journal-nr. for højesteret
BS 175/2019
Højesteretsdato
21 Jun 2021 09:56
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen