Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
08 jun 2021 11:43
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.389.BR: Dobbeltbeskatning – personligt arbejde udøvet ombord på luftfartøj i international trafik
Journal-nr. for byretten
BS-23703/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
21 jun 2021 11:43
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.564.ØLR: Dobbeltbeskatning – pilot i international trafik
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen