Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
02 jun 2021 09:02
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.403.BR: Kursgevinst – fremmed valuta – kommanditist – gældseftergivelse - sagsbehandlingsfejl
Journal-nr. for byretten
BS-10229/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
02 feb 2024 09:02
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.209.ØLR: Anbringende afskåret, fordi der var tale om et nyt spørgsmål
Journal-nr. for landsretten
BS-23177/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen