Opdateret
18 Jun 2021 13:46
Type
Information
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der er i dag udgivet ny version af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

Der er bl.a. indsat rettelser i afsnit 7 om indberetning af P-enhedsnumre,  8.4 om coronarelaterede gavekort mv., afsnit 14.1 om brug af korrekt se-nr. ved negative reguleringer og et nyt afsnit 20.1 om frivilligt tilbagebetalt coronastøtte.