Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
19 May 2021 14:42
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.360.BR: Skattepligtig gældseftergivelse – kurs pari
Journal-nr. for byretten
BS-10540/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Jun 2023 14:42
Landsretsstatus
Afsagt dom
Journal-nr. for landsretten
BS-21749/2021-ØLR Under offentliggørelse
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen