FormålUdførselsproceduren anvendes for varer, der udføres fra EU's toldområde til lande, der ikke er medlem af EU, herunder Færøerne og Grønland.

Endvidere anvendes udførselsproceduren ved henførsel af varer til formål, der sidestilles med udførsel:  

Udførselsproceduren anvendes af SKAT som grundlag for kontrol med varer, der eksporteres samt for beregning og opkrævning af eksportafgifter. Desuden bruges oplysningerne til  indsamling og videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik, til brug ved udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikken.

Ved udførsel af landbrugsvarer anvendes oplysningerne også af Direktoratet for FødevareErhverv, som grundlag for udbetaling af eksportrestitutioner mv. i henhold til EUs landbrugsordninger.

Det legale grundlagReglerne om udførsel af varer findes i EU's toldkodeks, artikel 161 - 162 og 182 - 183, samt gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks, især artiklerne 205-215, og 788 - 796.

Hjemmelen til at gennemføre forenklinger i udførselsprocedurerne findes i artikel 279 - 289 i gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks.

I den danske toldlov er der fastsat supplerende nationale bestemmelser, bl. a. om registrering af eksportører. Der er desuden i bekendtgørelse om toldbehandling, kapitel 2 samt bilag, bestemmelser om de nærmere procedurer, opkrævning af gebyrer m.v.