Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Pantefogedordningen, begreb og kompetence (G.A.1.4.1)
  • Pantefogedernes inddrivelsesinstrumenter (G.A.1.4.2)