Indhold

Dette afsnit beskriver pligter og rettigheder for fordringshavere.

Afsnittet indeholder:

  • Indsigelser om kravets eksistens og størrelse (G.A.1.3.1)
  • Overdragelse af fordringer til inddrivelse, sædvanlig rykkerprocedure og underretning om overdragelse (G.A.1.3.2
  • Flere skyldnere og skyldnerskifte (G.A.1.3.3
  • Suspension af inddrivelsen pga. datafejl (G.A.1.3.4)
  • Tilbagekaldelse af fordringer (G.A.1.3.5).