SKM-nr for skatterådet
SKM2011.441.SR: Retmæssig ejer - kildebeskatning af udbytte fra dansk selskab til udenlandsk selskab
Journal-nr. for Skatterådet
LSR nr. 11-02358 ikke off., men ved domstolene sammenholdt med LSR 10-02772

Østre Landsret
Landsretsdato
03 maj 2021 12:24
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.304.ØLR: Kildeskat – beneficial owner – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskatteloven – administrativ praksis – kildeskatteloven
Journal-nr. for landsretten
B-2173-12

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.251.HR: Kildeskat - beneficial owner - gennemstrømningsselskaber - moder-datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1 - forrentning
Journal-nr. for højesteret
69/2021, 79/2021, 70/2021
Højesteretsdato
09 jan 2023 13:47
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen