Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
15 May 2023 12:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2023.377.BR: Betingelserne for skattefri fusion mellem et dansk S.M.B.A og et udenlandsk anpartsselskab var ikke opfyldt
Journal-nr. for byretten
BS-21237/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
25 May 2023 11:01
Landsretsstatus
Igangværende
Journal-nr. for landsretten
BS-25813/2023-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen