Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
12 maj 2021 13:47
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.322.BR: Erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for tab
Journal-nr. for byretten
BS-7428/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
25 maj 2021 13:47
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.480.ØLR: Erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for skattemæssigt underskud i et kommanditselskab
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen