Dato for udgivelse
09 Apr 2021 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Feb 2021 09:20
SKM-nummer
SKM2021.188.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0070888
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, tab, debitorer, indkomstår, konkurs
Resumé

Sagen angik, om klageren for indkomståret 2016 kunne fratrække et tab på 1,1 mio. kr. på en fordring, som klageren havde mod et tysk selskab. Landsskatteretten anførte, at det tyske selskab i januar 2014 blev taget under likvidationsbehandling som følge af konkurs. I maj 2014 blev selskabet likvideret uden midler og i september 2014 slettet af de offentlige registre. Da tabet således ikke var realiseret i indkomståret 2016, kunne det ikke fratrækkes for dette indkomstår. Det forhold, at klageren først var blevet opmærksom på selskabets konkurs i 2016 kunne ikke føre til et andet resultat.

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a
Kursgevinstlovens § 17, § 25, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 C.B.1.4.2.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 C.B.1.7.5

Redaktionelle noter

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for domstolene.

Se byrettens dom SKM2023.364.BR.

Denne dom er anket til Østre Landsret, hvor den er sambehandlet med anken af SKM2023.52.BR.

Østre Landsrets dom er offentliggjort som SKM2024.265.ØLR.

Appelliste

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2016

 

 

 

Fradrag for tab på debitorer

0 kr.

1.100.000 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren [A] driver enkeltmandsvirksomheden H1 med CVR-nr. […]. Virksomheden blev startet den 1. marts 1982 og beskæftiger sig med juridisk bistand.

Resultater
I indkomståret 2016 så virksomhedens resultatopgørelse således ud:

Nettoomsætning

1.136.808 kr.

Andre eksterne omkostninger

320.633 kr.

Bruttoresultat

816.175 kr.

 

Af- og nedskrivninger

1.171.631 kr.

Resultat før finansielle poster

-355.456 kr.

Finansielle poster

41.965 kr.

Årets resultat

-397.421 kr.

Fradrag for tab på debitorer
Klageren har i selvangivelsen for indkomståret 2016 taget fradrag for tab på debitorer på i alt 1.100.000 kr.

Skattestyrelsen har oplyst følgende vedrørende selvangivelsen for 2016:

"Da der oprindeligt ikke blev selvangivet rettidigt for virksomheden H1 vedrørende indkomståret 2016, foreslog SKAT (nu Skattestyrelsen) virksomhedens overskud skønsmæssigt til 1.125.000 kr., som det fremgår af SKATs forslag til afgørelse af 5. februar 2018. Derudover fastslås det i forslaget, at du ikke længere kan anvende virksomhedsordningen.

Den 28. februar 2018 anmodede du digitalt om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2016. I forbindelse hermed angav du et underskud af selvstændig virksomhed på 397.421 kr."

Ifølge klageren vedrører udgiften juridiske ydelser til virksomheden G1 GmbH i forbindelse med et vindfarmsprojekt kaldet "X" i Land Y1.

Klageren har i en mail til sin repræsentant, som er videresendt til Skattestyrelsen, beskrevet sagens omstændigheder som følger:

"Jeg har nu forsket yderligere i sagen om vort gamle tilgodehavende hos G1 GmbH.

Forholdet er det, at selskabet den 18.09.2014 er blevet slettet fra selskabsregisteret i Land Y2. Selskabet havde ingen aktiver og kunne derfor ikke engang kunne afholde udgifterne til en konkursbehandling. Så vidt jeg har kunnet finde ud af er der slet ikke foretaget en egentlig konkursbehandling.

Dette er selvfølgelig også grunden til at jeg ikke har fået besked fra nogen skifteret i Land Y2 om en konkurs.

Som det fremgår af vedlagte kopier af breve og af statements har jeg helt indtil 2015 svævet i den vildfarelse at selskabet eksisterede og at jeg havde mulighed for at blive betalt.

I og med at jeg aldrig er blevet orienteret om selskabets lukning (konkurs) har jeg aldrig modtaget opfordring til endsige haft mulighed for at anmelde mit krav.

Jeg har adskillige gange rykket for mit tilgodehavende og, forståeligt nok, uden resultat.

Det kan simpelt hen ikke være rigtigt at jeg skal beskattes af en indtægt, som jeg aldrig har oppebåret. Jeg har ganske vist været langmodig fordi jeg fandt at dette var den bedste måde i sidste ende at få mine penge på. Jeg er blevet overhalet indenom af virkeligheden og er ikke engang blevet orienteret om nedlukningen af virksomheden, så jeg kunne have varetaget mine interesser.

Håber du kan hjælpe mig ud af denne urimelighed."

Til dokumentation for tabet har klageren fremlagt følgende fakturaer:

Dato

Bilag

Beløb

Specifikation jf. faktura

31-12-2011

Faktura

650.000 kr.

Legal Fees (red. Juridiske omkostninger)

31-12-2011

Faktura

450.000 kr.

Legal Fees (red. Juridiske omkostninger)

Ovenstående er udstedt til G1 GmbH og vedrører begge:

"Legal assistance in connection with extensive negotiations and drafting of Investment Agreement, Shareholders’ Agreement and Loan Agreement with respect to Wind Power Plant Project “X" in Land Y1.

Meetings in London, Frankfurt and Copenhagen."

Der er fremlagt en kopi af et “Engagement Letter" dateret den 23. februar 2011 fra klageren til G1 GmbH. Brevet er ikke underskrevet. Heraf fremgår blandt andet følgende:

"This letter sets out the basis of our relationship with you in connection with the Wind Farm Projects in Land Y1 developed and marketed by you through G1 GmbH or any other present or future affiliated company.

Scope of Services:
H1 will respond to your requests for advice regarding various legal and financial issues, and the scope of the services to be provided wiII be established by mutual agreement. Our advice may be rendered verbally or in writing (including by facsimile or unencrypted electronic mail unless otherwise instructed).

Our work will primarily focus on contractual issues relating to your purchase and resale of Wind Farm Projects in Land Y1, securing that planned transactions are conducted, drafted and closed in compliance with your instructions.

As Danish lawyers we do not, however, render advice on any aspect of law other than Danish law. Neither A nor any person acting on behalf of H1 makes any representation or warranty, express or implied, with respect to any law other than Danish and we hereby expressly disclaim any warranties, express and/or implied in respect of such foreign jurisdictions.

All advice that we provide pursuant to this Engagement are solely for your benefit and are not for the benefit of anyone else.

Fees and Billing Procedures:
The legal fees will be invoiced on a time and material basis at the rate of EUR 250.00 per hour, payable by you on all Wind Farm Projects set out below and on such other Wind Farm Projects as shall be added to your portfolio in the future.

(Liste over andre vindfarms projekter udeladt)

Work In connection with corporate finance activities, including share subscriptions, convertible loans, construction or project finance intermediated by G1 to potential purchasers of Wind Farm Projects is not covered by the above fee structure and shall be subject to separate invoicing on a transactional basis at a rate of 3% of the fee attributable to G1.

All out-of-pocket expenses including but not limited to translation costs, travel costs, external lawyers costs etc. will be separately invoiced and are separate from the legal fees.

To the extent that H1 should deem it necessary to involve other colleagues Danish or foreign in performing the instructed assignments you shall cover such external fees directly to the lawyers dealing with the relevant assignment.

We will invoice you on a semi-annual basis. All payments under this Engagement letter shall be subject to applicable VAT.

Invoices shall be denominated In EUR and payments shall be made in EUR to the bank account indicated in the invoice, quoting the invoice number. We reserve the right to cease to provide any services and/or to retain deliverables and other materials until payment in full has been made.

(…)"

Der er fremlagt en udskrift fra et online virksomhedsregister i Land Y2. Skatteankestyrelsen har konstateret, at registret er offentligt tilgængeligt og kommer frem som et af de første resultater ved en online søgning på "G1 GmbH".

Det fremgår heraf, at G1 GmbH den 4. marts 2014 har ændret navn til "G1 GmbH in Liquidation". Udskriften henviser til en publikation med nummeret […]. Det fremgår heraf, at denne er fra Statssekretariat for Økonomiske Anliggender i Land Y2, og at selskabet er opløst og optaget til likvidation efter konkursbestemmelserne.

Det fremgår af den efterfølgende meddelelse, at konkursbehandlingen er indstillet den 12. juni 2014 grundet manglende aktiver. Den 18. september 2014 fremgår det, at selskabet er slettet af registret, idet der ikke er modtaget begrundet indsigelse mod sletningen.

Klageren har tidligere overfor Skattestyrelsen fremlagt følgende bilag, der relaterer til udeståendet med G1 GmbH:

  • Fire rykkerskrivelser, dateret henholdsvis den 13. januar 2014, den 1. juli 2014, den 1. april 2015 og den 23. august 2015, hvori der rykkes for betaling af ovenstående fakturaer. Det fremgår af rykkerskrivelsen dateret den 23. august 2015 at man nu vil igangsætte juridiske skridt for at inddrive pengene.
  • En intern plan fra G1 GmbH vedrørende erhvervelsen af rettighederne til vindfarmsprojektet og den efterfølgende gennemførelse i projektet.

Det fremgår af projektplanen, at man i januar og februar 2011 vil forhandle med G2 som leverandør og et ikke-dansk firma kaldet G3 som underleverandør på projektet. I samme periode vil man for-handle om konstruktions- og slutfinancieringen af projektet.

Projektet forventedes afsluttet i 3. kvartal 2013.

Herudover er der fremlagt et udateret ledelsesreferat (Executive Summary) vedrørende vindfarmsprojektet med følgende indhold:

"G1 GmbH
G1 GmbH (formerly G4 GmbH) is a Land Y2 based renewable energy company established in 2010. The company primarily focuses on the wind energy market in Land Y1.

The Company represents substantial experience and knowhow in industrial management, project development and management as well as legal and financial engineering.

Together with local partners and developers in Land Y1 G1 has established a comprehen-sive platform for the supply of large scale wind parks in Land Y1. Apart from the 320 MW project the pipeline comprises 3-5 additional projects aggregating 800-1.500 MW over the coming years.

320 MW Project
G1 GmbH has secured the rights to the 320 MW project in Land Y1 from local developers in Land Y1. The project ranges among the largest and most advanced on shore wind farm projects in Europe today.

G1’s options are:

1.      To sell the project at the present stage to a third party utility or institutional investor; or
2.      To build the Wind Farm for its own account and sell it on to one or more institutional investors 1-3 years following completion.

Either strategy implies that G1 will require from G2 a turn-key commitment whereby G2 assumes total responsibility as the exclusive EPC-contractor taking charge of all balance of plant construction, interconnection facilities and turbine deliveries. G1 or G1’s purchaser wishes to have one contractual partner delivering the finished site ready for production.

G1 would prefer that G2 works with a substantial local construction company in Land Y1 e.g. G3 S.A. as sub-supplier of all balance of plant construction work.

The total contractual amount: EUR 568.272.000.

G2 has previously agreed to the principle of being turn-key contract partner for this project and have indicated a total construction period of 14 months following Power on Site date.

G2 will provide a 15 year […] service on the wind farm.

Financing
F1-Bank
G5

F1-Bank is expected to participate as G1’s financial partner in the project and is expected to provide construction finance in the aggregate amount EUR 568.272.000.

G5 has indicated a firm interest in providing financing or guarantees for the project expectedly in the EUR 200,000,000 to EUR 300,000,000 range.

The financing package will expectedly be:

G1 Equity Participation EUR 113,000,000
G5 Financing EUR 250,000,000
F1-Bank Syndicate EUR 237,618,000

Transfer from G6 to G2 Technology
The project has been developed with G6 technology as the basis and all permit, authorisations etc. have been granted on the basis of such G6 technology.

G1, however, has the possibility to change the turbines from G6 to G2 in which connection G1 will require from G2 a conversion fee for the work needed in this connection. The fee amounts to EUR 132,800,000 and is an integral part of the total turn-key amount of EUR 568.272.000.

G1 expects the full co-operation and assistance from G2 with respect to technical aspects of this process.

The conversion fee shall be payable to G1 upon signing of the Turn-key Agreement and following receipt of payment guarantee.

Time Schedule
The following time Schedule is suggested:

Item

Subject

Action

Date:

1

Pre-contract

Confirmation from G2 to the effect that a turn-key contract for the total project will be entered into with G1 GmbH (or subsidiary thereof) on minimum terms and conditions equivalent to G2’ standard terms.

01.10.2010

2

Conversion Agreement

G2 and G1 concluding Conversion Agreement

01.10.2010-08.10.2010

3

Share Purchase Agreement

G1 finalizing acquisition of Sp.zo.o holding the project rights

01.10.2010-15.10.2010

4

F1-Bank Commitment

G1 finalizing discussions with F1-Bank on bridge financing and Construction finance.

5

Turn-key Agreement

G2 and G1 concluding Turn-key Agreement

01.10.2010-15.11.2010

Der er fremlagt et aftalebrev, dateret den 11. januar 2011, stilet til G1 GmbH fra revisionsfirmaet R1. Aftalen er ikke underskrevet af G1 GmbH. Følgende fremgår af brevet:

"X Wind Farm Project, Land Y1
Engagement Terms for advisory services

Dear Mr. B
Thank you for our meeting on 7 January 2011 with you, Mr. A and Mr. C. We are pleased to confirm our engagement terms for our tax advisory services as set out as follows:

1.    Scope of Engagement

The core work of our present engagement comprises the following tax advisory services:

1.1.    First analysis of a possible group structure
·     Analysing the proposed group structure
·     Identifying a favourable tax structure in connection with the profit repatriation to the shareholders
·     Preparation of a memorandum including our findings (first analysis)
·     Discussion of our presentation with Mr. B, Mr. A and Mr. C
·     Coordination with Danish tax advisors
1.2.    Detailed analysis & Implementation
·     Detailed analysis (based on the decision taken regarding the future corporate structure)
·     Preparation and leading negotiations with the tax authorities regarding the intended groupstructure
·     Preparation and application of a binding ruling in this regard (if necessary)
(…)"

Endelig er der fremlagt en transaktionsoversigt, dateret den 23. september 2019, vedrørende transaktioner i perioden januar til december 2011. Det fremgår heraf, at der er udstedt tre fakturaer betegnet "Vedr. G1", der alle er daterede den 31. december 2011. Den ene er på 650.000 kr., den anden er på 450.000 kr. og den tredje er på 250.000 kr.

I et brev til Skattestyrelsen dateret den 25. maj 2020 oplyser klagerens daværende repræsentant blandt andet følgende:

"(…)
Imidlertid må man på baggrund af det foreliggende materiale konstatere, at G1 GmbH blev opløst allerede i 2014. Da der samtidig ikke er noget, der indikerer, at nogen andre i den forbindelse frivilligt har overtaget gælden over for vores klient eller at der på anden vis er etableret en mulighed for at få kravet betalt, blev tabet dermed senest realiseret dette indkomstår.

Vi er således efter en nærmere vurdering af forholdene omkring opløsningen af G1 GmbH enig med Skattestyrelsen i, at det tab på fordringen mod G1 GmbH, der er ført til fradrag i 2016, ikke er fradragsberettiget i dette indkomstår."

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for tab på debitorer på 1.100.000 kr. i indkomståret 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

" 2. Ændring af virksomhedens resultat - ikke godkendt fradrag for tab på fordringer vedrørende vindmøllepark i Land Y1.

(…)

2.4. SkattestyreIsens bemærkninger og begrundelse

I bemærkningerne til forslaget fra den 25. maj 2020 er det tilkendegivet, at I er enige i Skatte-styrelsens konklusion vedrørende dette punkt, hvorfor der træffes afgørelse i overensstemmelse hermed.

Under henvisning til ovennævnte, herunder de oplysninger du har fremlagt, er det Skatte-styrelsens vurdering, at det fratrukne tab på debitorer ikke er tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort. Der er ikke konkrete oplysninger, der viser, hvilket arbejde der oprindeligt er udført, samt at debitor erkender og accepterer at skylde et beløb af den omtalte størrelse, i alt 1.100.000 kr. Der er endvidere ikke fremlagt oplysninger, der viser, at du reelt har forsøgt at inddrive fordringen og det er ikke dokumenteret på hvilket tidspunkt et eventuelt tab er lidt. Der er ikke oplysninger, der viser, hvornår fordringen må anses for at være uerholdelig.

På det foreliggende grundlag kan Skattestyrelsen ikke godkende et fradrag for tab på debitorer på i alt 1.100.000 kr. vedrørende indkomståret 2016.

Din indkomst vil derfor blive forhøjet med 1.100.000 kr."

Skattestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse til klagen:

"Repræsentanten D påklager alene punkt 2 - ikke godkendt fradrag for tab på fordringer på i alt 1.100.000 kr. - med henvisning til Skattestyrelsens afgørelse af 2. juli 2020 med sagsid 245741196.

I forbindelse med nævnte sags behandling - som svar på Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 28. april 2020 - har A, ved repræsentanten E, den 25. maj 2020 (se bilag 13b), tilkendegivet, at han er enig med Skattestyrelsen i, at det tab på fordringen mod G1 GmbH, der er angivet som fradrag i 2016, ikke er fradragsberettiget i dette indkomstår, samt at virksomhedens resultat skal tilpasses på baggrund af dette. Det tilkendegives endvidere, at man er af den opfattelse, at tabet på tilgodehavendet senest blev realiseret ved opløsning af selskabet i 2014. På baggrund heraf beder man Skattestyrelsen om, med henvisning til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1, at korrigere skatteansættelsen med beløbet i 2014, så indkomsten for dette år reduceres med tabet.

På baggrund af denne tilkendegivelse fra A har Skattestyrelsen behandlet det ikke godkendte fradrag for tab på fordringer på 1.100.000 kr. i en selvstændig sag vedrørende indkomståret 2014, hvilket fremgår af Skattestyrelsens afgørelse af 2. juli 2020. I sagen vedrørende indkomståret 2014 er der sendt forslag til afgørelse vedrørende det ikke godkendte fradrag for tab på fordringer på 1.100.000 kr. til A, den 15. juli 2020, med frist til at komme med bemærkninger til den 7. august 2020. da Skattestyrelsen ikke har modtaget bemærkninger inden denne frist, er der truffet afgørelse i sagen den 1. september 2020 i overensstemmelse med det udsendte forslag.

På baggrund af ovennævnte er det Skattestyrelsens opfattelse, at det forhold der omtales i klagen (punkt 2) - ikke godkendt fradrag for tab på fordringer på i alt 1.100.000 kr. - med henvisning til Skattestyrelsens afgørelse af 2. juli 2020 med sagsid 2457 41196 - efter tilkendegivelse og anmodning fra A er overført til behandling i en selvstændig sag vedrørende indkomståret 2014. Repræsentanten D har derfor påklaget et forhold, der i overensstemmelse med As tilkendegivelse, er behandlet i sagen for indkomståret 2014, hvor der er udsendt afgørelse den 1. september 2020."

Klagerens opfattelse
Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for tab på debitorer på 1.100.000 kr. i indkomståret 2016.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

"(…)
3. Faktiske forhold
A driver advokatvirksomhed, og har gjort det i mange år. Virksomhedens regnskab omfatter således advokatvirksomhedens drift.

Advokatvirksomheden er en almindelig advokatvirksomhed med en lang række kunder, udenlandske og danske, store og små. A har en specialviden om kapitalmarkedsforhold og omkring køb og salg af virksomheder, og en række større sager har over årene typisk vedrørt denne type virksomhed.

For nærmere belysning af advokatvirksomheden kan blandt andet henvises til virksomhedens hjemmeside […].

Advokatvirksomheden har udført arbejde for G1 GmbH i Land Y2 vedrørende finansielle forhold og etablering af en større vindmøllepark i Land Y1 og faktureret dette arbejde med i alt DKK 1.100.000. Kopi af faktureringerne vedlægges.

De foretagne faktureringer er indtægtsført i virksomheden, bilag 2.

G1 GmbH i Land Y2 lykkes desværre ikke med sit vindmølleprojekt i Land Y1 og er blevet begæret konkurs og selve konkursbehandlingen er afsluttet i 2014, som det fremgår af vedlagte udskrift fra Land Y2’s selskabsregister.

A oplyser, at der har været drøftelser om betaling af de skyldige regninger og der har også været drøftet mulige løsninger om at bistå ved et nyt vindmølleprojekt og få betaling ad denne vej. Dette blev ikke aktuelt.

Tabet er derfor realiseret og konstateret. Debitor er gået konkurs og selskabet er opløst d. 18.09.2014, bilag 3

4. Retsregler og praksis
Der er tale om en hyppig forekommende begivenhed, nemlig et debitortab, og det skatteretlige spørgsmål er derfor alene om tabet er konstateret.

I Revisormanualen angives følgende:

Tab på debitorer

Ved tab på forretningsmæssige fordringer under 3.000 kr. er det normalt tilstrækkeligt, at debitoren (KGL §§ 3 og 12) forgæves er rykket for betalingen af virksomheden selv, inkasso-bureau eller advokat, samt at handelsforbindelsen er ophørt.

For fordringer over 3.000 kr. inkl. moms er det et minimumskrav, at beløbet har været forsøgt inddrevet af en ekstern inkassovirksomhed eller advokat, og at denne anser fordringen for tabt. Er dette ikke tilfældet forudsætter fradrag, at der foreligger en insolvenserklæring fra debitoren, eller at der har været foretaget forgæves fogedforretning mod denne. I forhold til krav mod konkursboer er det tilstrækkeligt, at der foreligger en erklæring fra kurator om størrelsen af den forventede dividende.
I tilfælde, hvor debitor er forsvundet, er kravene til dokumentation mindre restriktive.

Fradraget foretages på det tidspunkt, hvor det konstateres.

Selskaber
Selskaber kan fratrække tab på debitorer på samme måde som ovenstående. (KGL § 25, stk. 3)

Selskaber kan også anvende lagerprincippet og regulere hvert år. Hver enkelt debitor skal vurderes.

Man kan ikke afskrive med en generel procentsats. Det kan man kun, hvis der er tale om afbetalingsdebitorer.

I forhold til det anførte er der ingen tvivl om, at der med selskabets konkurs er tale om et konstateret tab.

Kursgevinstlovens § 25 regulerer retten til tab på debitorer, og anfører i stk 1.

Gevinst og tab på fordringer og gæld, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, medregnes i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres (realisations-princippet), jf. dog stk. 2-10, og § 22, stk. 1, samt §§ 36 og 37.

Kursgevinstlovens § 25 med bemærkninger vedlægges som bilag 4.

Der ligger en lang række afgørelser omkring fradrag for tab på debitorer, og praksis har varieret over de sidste mange år.

SKM2012.31.ØLR er en af mange afgørelser, som behandler fradragsretten og tidspunktet for fradragsretten på debitortabet. I denne afgørelse anså Østre Landsret først fradragsretten for at være tilstede på tidspunktet for afgivelse af insolvenserklæring.

I nærværende sag er der tale om konkurs og opløsning af selskabet, og der er utvivlsom tale om et konstateret tab.

5. Afslutning
Som anført skal det påstås, at debitortabet på kr. 1.100.000 anerkendes i konsekvens af debitor-selskabets konkurs."

Klageren har fremsendt følgende bemærkninger til Skattestyrelsens høringssvar:

" Vi har modtaget Skatteankestyrelsens skrivelse af 4. september 2020, bilag skrivelse af 3. september 2020.

Det er korrekt, at der alene påklages indkomstforhøjelsen på debitortabet på kr. 1.100.000,-, som er fratrukket i regnskabet for 2016.

Det er sådan afgørelsen fra Skattestyrelsen foreligger.

Ud fra sagens øvrige bemærkninger, læser vi det således, at Skattestyrelsen og den tidligere repræsentant E har drøftet, hvorvidt fradragsretten for tabet skulle henføres til 2016 eller 2014. Som vi læser det, han E i overensstemmelse med Skatteforvaltningslovens § 27 begæret genop-tagelse i konsekvens af rettelsen af 2016 indkomsten.

Efter SKF § 27 har Skattestyrelsen en egen pligt til at foretage konsekvensrettelser af ændringer i indkomsten og desuden indrømme skatteyder, retten til at foretage rettelser i konsekvens af skattestyrelsens rettelser af indkomsten.

Det er ikke sket.

Klagen vedrører derfor den trufne afgørelse, og i det omfang en omgørelse af 2014 indkomsten måtte være nødvendig, er der fra E foretaget den i SFL § 27 anførte begæring om genoptagelse, således at der ikke måtte forpasses eventuelle frister.

Vi har noteret, at Skattestyrelsen den 1. september 2020 har givet afslag på genoptagelse af 2014 indkomsten, hvilket efter vor opfattelse er direkte i strid med bestemmelserne i SFL § 27 og i øvrigt ligeledes i strid med Skattestyrelsens egen pligt til af egen drift at genoptage sagen i det omfang, man måtte mene, at der var en skattemæssigt fradragsret for tabet.

Vi skal opfordre til at de to sager samkøres i en sag, i konsekvens af SFL § 27, og skal bede Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen bekræfte dette.

Vi skal desuden opfordre Skattestyrelsen til at fremkomme med en klar stillingtagen til sagens faktum og indhold, for ikke at vidtløftiggøre sagen, og herunder klar tilkendegive, om man er af den opfattelse, at der er en skattemæssig fradragsret for debitortabet i 2014.

Vi skal endeligt opfordre til, at sagen ikke vidtløftiggøres"

Der er skrevet følgende referat fra kontormødet mellem repræsentanten og Skatteankestyrelsens sagsbehandler:

"Repræsentanten indleder med, at både han og tidligere rådgiver undrer sig over, hvad Skattestyrelsen rent faktisk mener, og at der kan være misforståelser.

Jeg oplyser, at det er min opfattelse, at sagen for Skattestyrelsen har handlet om manglende dokumentation af kontraktforholdet, men at jeg naturligvis ikke kan udtale mig om deres tanker eller intentioner, ud over hvad jeg kan læse af det der er fremlagt til sagen.

Baseret på engagement letter mener repræsentanten, at strukturen er helt normal, nemlig en cross border jurist til den internationale jura og R1 i Land Y2 til det skattemæssige.

Repræsentanten gennemgår de fremsendte dokumenter og det forløb, de afspejler:
1.      Engagement letter A
2.      Engagement letter R1
3.      Executive summary for G1 GmbH i Land Y2, udarbejdet af A
4.      Faktureringer
5.      Konkursdokumentation for G1 GmbH
6.      Rykkerskrivelser for betaling

Han oplyser, at han kan se på skrifttype og skrivestil, at klageren har skrevet "Executive Summary", hvilket han oplyser, at klageren har bekræftet overfor ham.

Han fremhæver, at vindmølleparken omfatter 320 MW, hvilket ville føre til en børsudmelding, hvis en tilsvarende ordre landede hos G2. Med andre ord er det et omfattende projekt.

Han fremhæver den samlede projektsum, som er på EUR 568.272.000. Det er således også meget store beløb projektet omhandler.

Klageren sender den 31. december 2011 opkrævninger på det udførte arbejde på henholdsvis 650.000 kr. og 450.000 kr. til G1 GmbH. Han er indstillet på, at projektet er finansierings-afhængigt, hvorfor det kan tage noget tid at modtage pengene. Han har en løbende dialog med G1 GmbH om betaling af beløbet i perioden 2011 til 2013. Dialogen bliver i 2013 mere vanskelig og mindre hyppig, indtil den helt bortfalder.

Da klageren oplever, at han ikke længere kan fortsætte dialogen med selskabet, fremsender han skriftlige rykkerskrivelser i henholdsvis januar og juli 2014 samt i april og august 2015. Det er først efter at regnskabet for 2015 er udarbejdet, at F, der tidligere har repræsenteret klageren, gør ham opmærksom på, at G1 GmbH er gået konkurs. På dette tidspunkt erfarer klageren ligeledes, at vindmølleprojektet ikke er blevet til noget.

Han tager derfor tabet med i det førstkommende regnskab han udarbejder herefter, nemlig regnskabet for 2016.

Han foretager ikke nogen selvstændige undersøgelser af baggrunden for, at dialogen med G1 GmbH ophører forud for fremsendelse af rykkeren i januar 2014. Han undersøger hellere ikke nærmere, da der ikke reageres på rykkerne i 2014.

Repræsentanten oplyser, at klageren ikke var del af en aftale om overskudsdeling og at der udover tabet på honorar også var tab på udlæg til bl.a. rejser og ophold. Disse var ligeledes udgiftsført som tabt.

Han har afventet tålmodigt at modtage sine penge, idet der til og med 2013 har været tale om god kommunikation og et normalt forløb.

Indtægten fra projektet er indtægtsført i 2011, hvorfor repræsentanten undrer sig over at Skattestyrelsen anfægter projektets eksistens. Repræsentanten har ikke en stærk holdning til om tabet skal bogføres i regnskabsåret 2016, hvor klageren konstaterer tabet, eller i regnskabsåret 2014 hvor skyldneren går konkurs, men finder tabets eksistens veldokumenteret og uanfægteligt, hvorfor der også bør godkendes fradrag for det."

Landsskatterettens afgørelse
Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Af kursgevinstlovens § 17 fremgår det, at for tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring, og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, finder reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a anvendelse.

Der kan foretages fradrag for tab på fordringer i det indkomstår, hvor tabet er konstateret og kan gøres endeligt op, jf. kursgevinstlovens § 25, stk. 1.

Det er en betingelse for fradragsret efter kursgevinstloven, at der er iværksat effektive inddrivelses-skridt, herunder truffet foranstaltninger for at undgå forældelse. Der henvises til SKM2004.138.ØLR, hvor Landsretten ikke godkendte fradrag for tab på fordringer. Landsretten lagde bl.a. særligt vægt på, at skatteyderen ikke på noget tidspunkt havde udsendt skriftlige rykkere til de nævnte debitorer eller på anden måde havde iværksat tiltag i anledning af den manglende betaling.

Kun under særlige omstændigheder kan det anses for sandsynliggjort, at en fordring eller en væsentlig del heraf er tabt uden udlægsforretning eller andre retsskridt. Særlige omstændigheder kan foreligge ved debitors indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, debitors forsvinden eller lignende. Foreligger der særlige omstændigheder, kan fradrag for tab foretages, såfremt fordringen efter en konkret vurdering må anses for at være helt eller delvis uerholdelig.

Konstateringen af et tab på debitorer eller sandsynliggørelsen af et forventet tab på debitorer skal være opfyldt i det indkomstår, hvor der ønskes fradrag for tabet.

Klageren har taget fradrag for tab på debitorer på 1.100.000 kr. i indkomståret 2016.

G1 GmbH blev ifølge det fremlagte registreret som taget under likvidationsbehandling som følge af konkurs den 24. januar 2014.

Likvidationsbehandlingen blev afsluttet i maj 2014 uden midler i selskabet, og i september 2014 blev selskabet slettet af de offentlige registre.

Selskabet er således gået konkurs i 2014, hvorfor et eventuelt tab ikke kan fratrækkes i 2016, da det ikke er i dette år, at et eventuelt tab er realiseret.

Det forhold, at klageren først er blevet opmærksom på selskabets konkurs i 2016 kan ikke føre til et andet resultat.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.