Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
28 feb 2022 14:50
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.122.BR: Fikseret løn, krediteringer på mellemregningskonto, fri bil og ligningslovens § 16 E
Journal-nr. for byretten
BS-10684/2021
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen