SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.51.LSR: Skattepligt - afslag på befordringsfradrag - dobbelt domicil - Polen - Danmark
Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
08 Mar 2021 11:27
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-9683/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
05 Jul 2023 06:59
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.547.ØLR: Befordringsfradrag – sædvanlig bopæl – centrum for livsinteresser
Journal-nr. for landsretten
BS-31763/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen