Placering af byretten
Retten i Hillerød
Byretsdato
08 Jan 2021 13:32
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.77.BR: Ferrari Model-1 – eksportgodtgørelse
Journal-nr. for byretten
BS-882/2019-HIL
Landsretsdato
09 Nov 2022 17:24
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.587.ØLR: Ferrari Model 1 – eksportgodtgørelse
Journal-nr. for landsretten
BS-5018/2021-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen