Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
19 May 2021 12:03
Byretsstatus
Bekræftende til genmæle
SKM-nr. for byretten
SKM2021.341.BR: Swapaftales tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed
Journal-nr. for byretten
BS-5352/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen