Dato for udgivelse
16 Feb 2021 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Nov 2020 09:57
SKM-nummer
SKM2021.90.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0097189
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Afgiftspligtig, værdi, brugt, køretøj, nypris, handelspris
Resumé

Landsskatteretten fastslog, at der til værdifastsættelsen af et køretøj kan anvendes annoncerede priser på sammenlignelige køretøjer. I den forbindelse henviste Landsskatteretten til Højesterets dom gengivet i SKM2009.104.HR. Landsskatteretten udtalte, at da der både fandtes annoncerede priser fra private sælgere og forhandlere på markedet, skulle køretøjets almindelige pris udledes af begge typer annoncer, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 1. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at udbuddet af sammenlignelige køretøjer var meget begrænset. Landsskatteretten bemærkede, at der ved anvendelsen af annoncerede priser skal tages højde for, at annonceringsprisen normalt er lidt højere eller højere end den faktiske handelspris, og at der sædvanligvis kan findes priser, som er både højere og lavere end den almindelige pris. Ved inddragelsen af annoncemateriale skal der derfor tages højde for forskellen på annoncerede priser og salgspriser, herunder for, at forskellen på annoncerede priser og salgspriser kan være forskellig for forskellige mærker og modeller.

På baggrund af udtalelser fra to tidligere chefredaktører bag udgivelsen af magasinet Bil Revyen, fastslog Landsskatteretten, at nyvognspriser fra Bil Revyen ikke kunne lægges til grund for værdiansættelsen.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, § 8, stk. 1 og 3, § 9, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt., § 10, stk. 1 og 2.
Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019
Bekendtgørelse om registreringsafgift nr. 1487 af 10. december 2018

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit I.A.1.5.3.1.2.

Redaktionelle noter

Afgørelsen er indbragt for domstolene.

Appelliste

Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj.

Motorstyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Nypris

525.000 kr.

430.000 kr.

Handelspris

209.500 kr.

175.000 kr.

Afgiftspligtig værdi

103.044 kr.

89.626 kr.

Registreringsafgift

109.429 kr.

88.406 kr.

Registreringsafgift efter fradrag

109.369 kr.

Nedsættes

88.346 kr.

Faktiske oplysninger

Art:

Personbil

Mærke/model:

Caterham Seven S3 1,6 K-Series

Første registrering:

9. januar 1997

Motor:

1585 ccm 102 kW/139 hk benzinmotor

Udstyr:

Motorregisteret indeholder oplysninger om køretøjet, bl.a. udstyr, syn og anmeldelsen.

Køretøjet blev anmeldt til afgiftsberigtigelse den 14. februar 2019 med en kilometerstand på 46.000 km.

Køretøjet blev synet og toldsynet den 14. februar 2019 og der foreligger følgende oplysninger fra toldsynet:

  • Køretøjets stand er middel.
  • Kilometerstanden er aflæst til 46.000 km.

På en.wikipedia.org ses ved søgning på "Caterham Seven" bl.a. følgende oplysninger:

  • Modellen med benzinmotorvarianten 1,6 k-series blev produceret i perioden 1996 - 2012.
  • S3 er chassis-typen "Series 3" - den smalleste af tre nuværende chassis-typer.

Vedrørende nyprisen
Ved anmeldelsen indsendte klagerens repræsentant en beregning af køretøjets nypris. Skatteankestyrelsen har rekvireret beregningen hos Motorstyrelsen. Beregningen er foretaget på baggrund af en pris uden moms i engelske pund. Prisen er angivet til £ 7.317, som ved anvendelse af kurs 10.1812 (kursen pr. 17. december 1996) er omregnet til 74.496 kr. Regnestykket er herefter som følger:

Pris

74.496 kr.

Importørrabat 25 %

18.624 kr.

Nettopris ab fabrik

55.872 kr.

Transportomkostninger

2.500 kr.

Kostpris i Danmark

58.372 kr.

Forhandler/importøravance 12 %

7.005 kr.

Pris eks. Moms

65.377 kr.

Moms 25 %

16.344 kr.

Afgiftspligtig værdi (udsalgspris eks. afgift)

81.721 kr.

Til beregningen er tilføjet:

"Jeg indgår naturligvis gerne i en dialog med Motorstyrelsen om den forventede reelle handelspris på en Caterham Seven, men skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der ofte er meget stor forskel på udbudspris og den realiserede handelspris for disse specialkøretøjer, samt at det i henhold til de oplysninger SKAT har afgivet til EF domstolen, er den realiserede handelspris, som skal anvendes ved værdifastsættelsen. Benyttes ikke realiserede handelspriser undermineres hele det danske afgiftssystem, som er godkendt netop på baggrund af, at det var den reelle handelsværdi, der blev anvendt til værdifastsættelsen. "

Der foreligger ikke en anmeldt standardpris for en Caterham Seven.

Vedrørende handelsprisen
Der er søgt efter annoncemateriale for Caterham i Bilinfo.
Søgningen er foretaget for perioden januar 2012 - december 2019.
Søgningen er foretaget stikprøvevis med henblik på at udvælge annoncemateriale, som bedst muligt kan beskrive den almindelige pris for sammenlignelige køretøjer.

Der er fundet følgende oplysninger:

1. indreg.

km

1.

1/1985

32.000

Caterham Super Seven 1,6 2d
2 ejer, ikke ryger, lev. Nysynet, chaterham 1,6,service ok, alu., læderindtræk, her er alle tiders sommerbil ,kører som en drøm, den helt rigtige model med den hurtige rover motor og det gode hjul ophæng i bag, bilen skal ses og prøves, for dig der lever livet på den sjove måde, ring venligst for yderlig info ( fast pris )
Annonceret ved forhandler (postnr. […])
Annonceringsperiode- og pris:
31.03.2012 - 03.10.2013 til 199.900 kr.
04.10.2013 - 01.07.2014 til 179.900 kr.
Salgspris: Ikke oplyst

2.

3/1983

0

Caterham Super Seven 1,6 2d
SUPER fed sportsvogn, lynhurtig og sjov at køre i. meget fin stand, nysynet 29.04.2015 og er på danske nr.plader. Sælges for kunde.
Annonceret ved forhandler (postnr. […])
Annonceringsperiode- og pris:
25.11.2015 - 03.02.2016 til 189.800 kr.
Salgspris: 175.000 kr.

Motorstyrelsens afgørelse
Motorstyrelsen har fastsat køretøjets afgiftspligtige værdi.
Den afgiftspligtige værdi er fastsat på grundlag af køretøjets nypris og handelspris.

Motorstyrelsen har taget hensyn til oplysningerne om køretøjet i Motorregisteret.

Motorstyrelsen anfører følgende begrundelse i afgørelsen:

"Oprindelig nypris inkl. evt. ekstraudstyr er fundet via Bil / Mc-revy.
Handelsprisniveau er for et tilsvarende køretøj fastsat ud fra:
Annoncer / skøn - før regulering til dit køretøj……………………………………                      216.000 Kr.
Annoncefradrag - da det er kendt, at der ofte gives et afslag i priserne, når der handles med køretøjer, har vi fratrukket 5 % i handelsprisniveauet.

Vi har taget udgangspunkt i priserne på køretøjer, der er sammenlignelige med hensyn til årgang, type og motorstørrelse. De vedlagte annoncer har dannet grundlag for værdifastsættelsen af tilsvarende køretøj. Da køretøjerne i annoncerne ikke er direkte sammenlignelige med dit køretøj, har vi skønnet handelsprisniveauet på et tilsvarende køretøj, og har taget hensyn til oplysningerne om kilometer, årgang og udstyr.

Reguleringer - Fastsættelse af handelspris på dit køretøj:
Fradrag for stand - klargøringsfradrag…………………………………………………                    -6.500 Kr.
Når en forhandler sælger et køretøj, er det typisk i klargjort stand og det er regnet med i prisen. Vi har derfor trukket 3 % fra i handelsprisen, dog max 8.000 kr.

KM-regulering.
KM-standen på dit køretøj er oplyst til 46.000 Km
Ingen regulering for kilometerafvigelsen på 43.000 Km

Vi har ikke reguleret for kilometerstanden på dit køretøj, da det ikke er registreret i Motorregistret, at der er forevist dokumentation for antal kørte kilometer. Se bekendtgørelsen om registreringsafgift § 29.

Beregnet handelspris ……………………………………………………………                                  209.500Kr."

Til støtte for vurderingen af køretøjets nypris henviser Motorstyrelsen til et opslag på en Caterham Seven 1600 Supersport og Lotus Elise i en udgave af Bilrevyen af udokumenteret årgang. Motorstyrelsen har dog oplyst, at der er tale om Bilrevyen 1997.

Til støtte for vurderingen af køretøjets handelspris henviser Motorstyrelsen til en række annoncer for Lotus Elise.

Motorstyrelsen har i en udtalelse oplyst følgende:

"Afgørelsen fastholdes.

Klager er ikke enig i Motorstyrelsens afgørelse.

Nypris: 525.000 Kr.
Klager mener ikke nyprisen i Motorstyrelsens afgørelse er retvisende, da denne er taget fra Bilrevyen 1997.

Klager mener den opgivne pris er opdigtet af journalisten.

Klager har ikke selv et konkret bud på en nypris, kun at den er meget for høj.

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen, eller den pris der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt. Dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen, eller en pris, der ligger mellem mindsteprisen og standardprisen. Jf. den juridiske vejledning E.A.8.1.5.3.1.2, afsnit Oprindelig nypris.

Da det ikke har været muligt i den konkrete sag, at få importøren til at fremskaffe nyprisen på sagens køretøj, skønnes nyprisen fra Bilrevyen at være retvisende.

Handelsprisen: 209.500 kr.
Motorstyrelsen har valgt at sammenligne handelspriser med Lotus Elise.

Dette skønnes at være der nærmest beslægtede køretøj, hvor det er muligt at finde et brugbart handelsprisniveau.

Lotus Elise beskrives ligeledes som den tætteste sammenligning i Bilrevyen fra samme år.

Det har ikke været muligt, at finde andre Caterham Super Seven modeller til salg.

Motorstyrelsen beregner registreringsafgiften med udgangspunkt i den pris (handelsprisen), som tilsvarende køretøjer bliver udbudt for til bruger her i landet inklusive moms og registreringsafgift. Handelsprisen skal svare til, hvad en dansk forhandler kan sælge et tilsvarende køretøj for i registreringsklar stand (inkl. moms, fortjeneste til forhandler og registreringsafgift).

Motorstyrelsen har gennemgået sagen igen.             

Der er set på klagers dokumentation og argumentation for en lavere nypris og handelspris end Motorstyrelsens afgørelse. Motorstyrelsens dokumentation for fastsættelse af nyprisen og handelsprisen er gennemgået og vurderet.                                       

Gennemgangen har ikke medført ændring af motorstyrelsens afgørelse. "

Klagerens opfattelse
Det er klagerens opfattelse, at værdien af sagens køretøj er vurderet for højt, og klagerens repræsentant anfører følgende begrundelse (uddrag):

"[…]

Motorstyrelsen har beregnet afgiften af denne bil med nyprisen baseret på en artikel i Bil Revyen 1997. Prisen her er fastsat af en journalist uden konkret kendskab til Caterham og som sædvanligt fastsat alt for højt. Dette er en metode, som gentagende gange har været diskuteret med SKAT og fundet ikke at være i overensstemmelse med reglerne.
Der er sammenlignet med en Lotus Elise, hvor Caterham'en er dyrere i Danmark, men hvor Lotus'en i England var ca. mindst dobbelt så dyr som en Caterham:

lflg. Honest John (https://www.honestjohn.eo.uk/ carbycar/ lotu s/ elise-2000/) var prisen for en Lotus Elise S1 i 2000 (sidste årgang for denne) £27450, hvor udsalgsprisen i det år, jeg fik godkendt Caterham'en til registrering i Danmark for en FABRlKSSAMLET "entry level" Caterham S3 1,6 i januar 2002 var £12245. Begge priser indeholdende VAT. (Engelsk moms).

Det skal bemærkes at der i perioder har været endda meget store årlige prisstigninger på Caterham biler på grund af inflationen i England. Der kan således ikke herske tvivl om, at en Lotus Elise har været langt dyrere end en Caterham Seven S3. Tilmed har der tidligere været fremsendt en engelsk prisliste til brug for værdifastsættelsen af en Caterham SV 2002 i den sag, hvor motorankenævnssekretariatet "fremstillede" et dokument til lejligheden jfr. LSR j.n r. 12-0191243. Når jeg henviser til 2002 priser og ikke 1996/1997 skyldes dette, at jeg netop i 2002 blev officiel mærkerepræsentant for Caterham i Danmark og dermed havde mulighed for at deltage i den rigtige prisfastsættelse af bilen.

I sagerne om Caterham generelt har Motorstyrelsen udvist eklatant uvidenhed om specialbiler og tilmed fremsat prohibitive krav idet man har forlangt generelle eksportprislister for køretøjer, som ikke var generelt EU godkendt før med indførelsen af EU-direktiv 2007 / 46 i 2009. Disse prislister eksisterer ikke, da kravene var individuelle per Land! Motorstyrelsen har kontaktet Caterham UK direkte uagtet at en frivillig, ulønnet, engelsktalende arkivar, som er begyndt sin gerning i 2015 ikke har chance for at for at kende de meget specielle danske markedsforhold og på grund af sproget heller ikke har chance for at sætte sig ind i disse. [Navn udeladt], leder af Motorstyrelsens værdifastsættelsesenhed, har selv påstået, at man normalt kontakter importøren, hvis der er tvivl. I stedet har man kontaktet Caterham UK - og holdt møde bag min ryg, hvor man - igen i strid med sandheden - hævdede at de priser jeg havde oplyst var for kit uden motor.

Jeg skal også gøre opmærksom på, at på trods af Motorstyrelsens påstand overfor Caterham UK herom, er der ikke i Danmark krav om, at bilen skal være fabrikssamlet og at jeg kunne have samlet bilen til en lavere pris på mit værksted. En tilsvarende praksis har været anvendt af såvel GM, Ford, Citroen og diverse engelske bilmærker som Austin, Morris og MG. Alle priser, jeg har oplyst, er naturligvis hele biler og i samlet tilstand. Der er tillagt et gebyr for at samle bilen, hvis den pris jeg har haft, har været for et kit.

Det skal således påstås at det af Motorstyrelsen anvendte materiale ikke kan bruges til at værdifastsætte bilen samt at den af mig udførte beregning, som blev medsendt ved begæring om værdifastsættelse, er korrekt og skal anvendes.

For så vidt angår handelsværdien af bilen er det min erfaring som dansk agent for Caterham på basis af kundeforespørgsler samt de handler, der er foretaget i Danmark, at en næsten 23 år gammel Caterham skal sættes til salg til under 200.000 og at der må forventes et afslag på 15-25 000: I de sidste to danske handler er biler fra anden halvdel af 1980'erne begge udbudt til ca. 190.000 og begge handlet for 145.000, hvilket er bevist overfor Motorstyrelsen med kopi af bankkvittering. Her skal Jeg gøre opmærksom på, at det iflg REGAL §10 er handelsprisen efter salg til bruger og at praksis med at anvende den annoncerede pris ikke er i overensstemmelse med hverken lovforarbejder til ændringen af REGAL i 1991 eller med EF dommen fra samme år, som var årsagen til den danske lovændring.

Det er utvivlsomt Motorstyrelsens pligt at undersøge den realiserede handelspris: Ved dom ved ØLR er det d 27/5-2019 (B-3159-1 1) fastslået, at det er en styrelses pligt at gå til lovgiver, når det er umuligt at leve op til lovgivers krav. Denne dom kan overføres til kravene til Motorstyrelsen.

Jeg skal også påpege, at for specialbiler er det en selvfølge at disse bliver udbudt til en for høj pris til at starte med og at afslaget vil være større end for almindelige biler: Sælgeren ønsker naturligvis at opnå den højest mulige pris, og uden et sammenligningsgrundlag er man således nødt til at starte oppefra indtil man rammer en realiserbar pris, hvilket er endnu et argument for, at man ikke ukritisk kan se på en udbudspris for et special køretøj.

Nyprisen af køretøjet uden afgift skal således fastsættes til kr. 81.721, handelsværdien til Kr. 185.000 - eller alternativt til 50% af handelsværdien for en Lotus Elise, hvis mine erfaringer ikke skal have vægt, hvorfor den procentuelle afskrivning af et tilsvarende køretøj i stedet skal anvendes, hvilket dermed svarer til Kr. 113.833 jfr. de af Motorstyrelsen fundne biler.

[…]"

Repræsentanten har til klagen vedlagt et stillingsopslag fra Caterham Cars Ltd vedrørende en stilling som frivillig arkivar.

Efter mødet den 7. januar 2020 med Skatteankestyrelsens sagsbehandler, har repræsentanten fremsendt følgende bemærkninger, som er baseret på sagsbehandlerens mødereferat:

"Indledningsvist fortalte R1 (R1), at Motorstyrelsen havde kontaktet Caterham direkte, selvom det stod Motorstyrelsen klart, at man skulle kontakte den danske importør (R1). Motorstyrelsen havde hævdet ikke at have kendskab til en dansk importør. I denne forbindelse fremviste R1 en aktliste fra en tidligere sag. Bilag 1

R1 tilbyder aktuelt at bygge Caterham kit cars for 10.000 kr. At samle køretøjet tager en nybegynder ca. 70 timer, men R1 har meget erfaring og kan gøre det på væsentligt kortere tid - "en lang weekend". Derfor mener han, at 10.000 kr., er en fair pris. Historisk er 10% tillagt prisen for et kit ved beregning af nypris. Ligeledes historisk er hovedparten af biler leveret som kit i England.

Motorstyrelsen mener, at man ikke kan lade kit cars indgå i vurderingen af den afgiftspligtige værdi af et køretøj. Det var derfor man henvendte sig til Caterham - for at få en prisliste på fabriksbyggede køretøjer. Motorstyrelsen har i øvrigt bemærket, at prisen på kit cars har været oplyst uden motor.

R1 oplyser dog, at det ved en række fakturaeksempler kun var tilfældet med ét køretøj, og der har man efterfølgende fremvist faktura på motoren hvor motoren fremgik af en separat faktura, som var medtaget i beregningen (R1 fremviste fakturaen). R1 har en e-mail fra [navn udeladt] fra Motorstyrelsen om dette emne, som han vil indsende. Bilag 2

R1 viser, at et køretøj, som har været ejet af redaktøren på Bil Magasinet, og som Motorstyrelsen har anvendt som annonceeksempel i en sag, var sat til salg den 15. oktober 2015 med en pris på 189.900 kr., blev nedsat til 174.500 kr. den 6. november 2015. Alligevel tog Motorstyrelsen udgangspunkt i en pris på 189.900 kr. Konkret blev køretøjet annonceret første gang i august 2010 til 199.900 kr., og efter nedsættelserne i 2015 blev det slutteligt solgt for 145.000 kr. R1 viste fakturaen. Det har jeg ikke dokumentation for, men kan indkalde [redaktøren] som vidne. Jeg fremviste overførselskvitteringen på en anden Caterham. Bilag 3 - udbudspriserfor [redaktørens] bil. Det skal måske bemærkes at efter REGAL §10 er det prisen ved salg til bruger her i landet, altså ikke en udbudspris, som skal danne grund for beregningen af den afgiftspligtige værdi.
R1 henviste til en sag (12-0191243), hvor Landsskatteretten i afgørelsen (af 13. januar 2013) på s. 6. Det omhandler at der manglede de dokumenter jeg havde fremlagt og som underminerede sagen hos Motorankenævnet. Det som manglede det var dokumentfortegnelsen oprindeligt og denne fremstod efter Landsskatteretten som var den fremstillet til lejligheden. R1 fremviste derefter en overførselskvittering på endnu en Caterham, der som den redaktøren på Bil Magasinet solgte, også viste en salgspris på 145.000 kr.

Herefter kommenterede R1 på brugen af BilRevyen som kilde. Bilrevyen siger, at Lotus Elise er billigere end Caterham, men det er den ikke. Kun i 1990’ere kan det se sådan ud, fordi BilRevyen ikke havde officielle priser og derfor blot gættede på prisen.

Som illustration viser R1 BilRevyen fra 1995, der viser en nypris på en Caterham 1,8 1,6 på 525.000 kr. Tilsvarende viser han en listepris fra producenten på £ 8.000 for en 1995 Caterham 1,8 1,6 som ny uden afgift (stelnr. […]).

BilRevyen har i øvrigt brugt "Schweizer-kataloget" som kilde til sine prisestimater, men miljøkravene i Schweiz gør, at Caterham der er uforholdsmæssigt dyre. R1 viste og vil fremsende Schweizer-kataloget. Bilag 4

R1 gennemgik beregningen af nyprisen i Danmark inklusive afgift ud fra metalprisen hos producenten. Prisen endte i ca. 65.000 kr., uden afgift.
R1 ville fremsende sin beregning på køretøjet fra 1995 Bilag 5 og en udtalelse fra "[navn udeladt]" hos Bil-Revyen Bilag 6. Under mødet fremsendte han også en udtalelse fra [navn udeladt] fra Forlaget […], som nu laver BilRevyen Bilag 7

På baggrund af tvivlen om BilRevyens kildeværdi i forhold til værdiansættelse samt spørgsmålet om anvendelse af (færdigbyggede) kitcars som vurderingsgrundlag, visiteres sagen til Landsskatteretten.
R1 forstår ikke, at Motorstyrelsen bliver ved med at inddrage materiale med udenlandske priser, når Landsskatteretten flere gange - og domstolene også - har underkendt brugen af annoncemateriale fra udlandet. Bl.a. var R1 vidne til, at et køretøj blev værdisat under inddragelse af udenlandske priser. Derfor importerede han en Audi A4 fra UK og bad om et bindende svar på afgiften under henvisning til indkøbsprisen på ca. 10.000 kr., i pund.

I afgørelsen blev brugen af udenlandske priser ikke anerkendt, hvorfor R1 påklagede afgørelsen. Heller ikke rekursinstansen ville anerkende brugen af udenlandske annoncer. Køretøjet forblev derfor uindregistreret, men blev dog solgt som stumper. Pointen var, at det igen blev slået fast, at man ikke kan lægge vægt på udenlandske priser. R1 vil fremsende afgørelsen. Bilag 8, 9 og 10.
I forhold til de i sagen omtalte prislister oplyste R1, at han er i besiddelse deraf, men ikke ønsker at sende dem til Motorstyrelsen. Grunden er, at man ikke umiddelbart kan se på prislisterne, om det enkelte køretøj er opbygget til det engelske marked i dag med kabeltræk på gasspjæld karburator eller det øvrige europæiske marked (elektronisk gasspjæld). R1 frygter derfor, at Motorstyrelsen misforstår informationen til skade for klageren og fremtidige anmeldere.

En ægte Caterham vil starte med SDK efter ca. 1990, når den starter med SAB er det en hjemmebygget bil, som intet har med en Caterham at gøre.

R1 fortalte herefter om en annonce for en falsk Caterham. Køretøjet blev annonceret som en Caterham, men det var tydeligt, at der ikke var tale om en ægte Caterham. Bl.a. var flere af stængerne i karosseriet firkantede, hvor de på en Caterham er runde, instrumentpanelet var boltet på stellet yderst ind mod føreren, hvor det på en Caterham har et overhæng, og sidepanelerne var horisontale, hvor de på en Caterham er skrå.

Dette køretøj er trukket frem af Motorstyrelsen som et bevis på en Caterhams værdi uagtet at køretøjet har stået til salg i en årerække.

På markedet ses pr. dags dato to Caterham - en Caterham Seven 1,4 fra 1995 og en Caterham Super Seven 2,0 Superlight R500. R1 kender begge køretøjer.

Begge priser er ifølge R1 for høje. R500’eren havde kostet 330.000 kr. fra ny uden afgift. Den blev solgt af den oprindelige danske ejer, som grundet helbredsproblemer ikke længere kunne bruge den.
Denne ejer havde også en anden Caterham. Køberen forsøgte nu at sælge R500’eren med en høj profit. R1 ved ikke hvor den anden Caterham befinder sig.

1,4’eren er oprindeligt højrestyret, men er ombygget og køretøjet har tidligere været skadet (dette er dog tilfældet med mange Caterham). Prisen er alt for høj.
Man kan ikke bruge Motorstyrelsens opslag i BilRevyen fordi en faldende pund-kurs i 1990’erne betød årlige prisstigninger på Caterham. Sagens køretøj er en model 1996, og selv hvis den blev solgt i starten af 1997, ville Caterham tage 1996-prisen for den. R1 har dokumentation for, at det var sådan producenten førte forretning. R1 vil sende dokumentationen. Bilag 11

Sagens køretøj skal i øvrigt have skiftet knastakslen, da den nuværende kun tillader en åbning på 8,8 mm, men det skulle være 9,5 mm. De argumenter om afskrivning Motorstyrelsen anvender, medfører, at handelsprisen skulle ansættes til 113.000 kr på grund af afskrivningen af en Lotus Elise i forhold til en Caterham, når nyprisen er angivet korrekt.
Ifølge R1 er den højeste pris for sagens køretøj dog 185.000 kr. Det er også at strække den - en lavere pris var mere realistisk. Som højeste mulige pris kan R1 dog være enig i 185.000 kr. Det er normalt at sætte sjældne specialbiler alt for højt prismæssigt og løbende nedsætte dem. Dette gøres for at maksimere provenuet.

Derfor mener R1, at Højesterets praksis vedrørende anvendelsen af annoncerede priser, som han er bekendt med, ikke kan gælde for specialbiler som Caterham. Det er R1 opfattelse, at hvis Motorstyrelsen henviser til et tidligere afgivet bindende svar, i hvilket der i vurderingen er indgået et udenlandsk køretøj, skal Motorstyrelsen angive betydningen af, at der indgik et udenlandsk køretøj i det bindende svar, så det er muligt at se betydningen for den aktuelle vurdering. Det var ikke sket i en sag vedrørende et andet køretøj. Dette vedrører en anden sag: MS J. nr. 18-1336317

R1 berettede kort om sit møde med den nye importør, som er svensker.

Jeg fik bekræftet, at den i klagen omtalte sag fra EU-Domstolen er C-47/88.
Motorstørrelse og effekt har ikke stor betydning for prisen, fordi selv 100 hk vil virke voldsomt for en nybegynder.

120 hk er bedst til vej, mens 140 er bedre til banekørsel. At køre på vejene med mere end 140 hk i en Caterham er farligt og det er R1s vurdering, at en Caterham med mere end 140 hk kun er egnet til banekørsel. Fordi Caterham har værdi både som banekøretøj og fritidskøretøj til vejene, er forholdet mellem prisen med og uden afgift ikke bestemt af afgiftsniveauet.

Man kan ikke regne baglæns og forlæns for at finde den rigtige pris. En Caterham uden afgift vil være uforholdsmæssigt dyrere end en med afgift. Afgiften fylder så at sige mindre i prisen på et køretøj med hvide plader set i forhold til et køretøj uden plader, end hvad er sædvanligt for køretøjer i Danmark. Et samlerkøretøj vil ikke nødvendigvis få en værditilvækst svarende til afgiften, hvis det udtages som brugskøretøj.

Der kan ikke sammenlignes med køretøjer som Ariel Atom, KTM X-bow og BAC Mono. Disse køretøjer ligner Caterham og kan se ud til at være bygget til det samme formål, men rent teknisk er de vidt forskellige og kører slet ikke ens. Caterham er ikke udstyret med førerhjælpesystemer og er derfor en helt anden køreoplevelse.
Caterham henvender sig derfor ikke til samme segment som de andre tre.

Man kan til en vis grad sammenligne med Donkervoort. Det er det køretøj, der kommer tættest på en Caterham.

Man kan også godt - på et eller andet plan - sammenligne med Lotus Elise. Flere Caterham-ejere har også Lotus Elise. Det er i hvert fald bedre end at sammenligne med Ariel Atom og BAC Mono.

Man skal være opmærksom på, at Caterham med det større SV-chassis ikke kan sammenlignes med køretøjer med S3-chassiset (som sagens køretøj). Dette skyldes, at køretøjerne kører forskelligt. Det større chassis er bedre egnet til at køre på vejene, men betragtes af puriser ikke som ægte hvorfor afskrivningen på disse typisk er større.

Man skal også være opmærksom på, at det er sædvanligt at køretøjer af dette mærke er på markedet meget længe - i flere år - inden de bliver solgt. Dette underbygger også, at de priser, man først udbyder til, som regel er meget højere end den pris, køretøjet reelt kan indbringe.

Priser, som i Bilrevyen ender på "000", er de priser, hvor Bilrevyen ikke har oplysningerne fra en officiel importør, men selv har regnet sig frem til den på baggrund af udenlandske priser og lignende. Dette står også i forordet til bøgerne. "

Sammen med det tilpassede mødereferat indsendte repræsentanten uddrag af korrespondance med Motorstyrelsen vedrørende værdiansættelse af Caterham. Motorstyrelsen oplyser, at der myndigheden bekendt ikke har været importeret fabriksnye Caterham til Danmark og at nyprisen må fastsættes skønsmæssigt.

Ligeledes indsendte repræsentanten blandt andet en erklæring fra Færdselsstyrelsen, hvoraf fremgår, at repræsentanten anerkendes som mærkerepræsentant for Catharm Cars Ltd.

I tillæg blev indsendt en købsfaktura fra 1988 for et kit uden motor og for en ny Ford Crossflow 1600-motor særskilt. Køretøjet i kittet var med en De Dion-bagaksel, og det oplyses, at denne er dyrere end en bil med "stiv bagaksel". Prisen for kittet er samlet £ 3.782,93 og prisen for motoren er £ 371,27. Prisen for kittet er inklusive VAT (moms), mens prisen for motoren er eksklusive VAT.

På baggrund af disse kvitteringer, oplyste repræsentanten en pris på £ 3.946 eksklusive VAT, men inklusive 10 % af metalværdien som betaling for samling af køretøjet.

Videre er vedlagt korrespondance om planlægning af møder om værdiansættelse af denne type køretøj.

Til illustration af de store prisjusteringer på køretøjer som Caterham, henviser repræsentanten til historikken på et køretøj ejet af chefredaktøren på Bil Magasinet. Det ses, at chefredaktørens Caterham Super Seven fra 1986 (modelår 1983), med en kilometerstand på 50.000 km., blev sat til salg i august 2010 til 199.900 kr. I oktober 2015 var køretøjet fortsat til salg, nu til 189.900 kr. Måneden efter blev prisen justeret til 174.500 kr. Repræsentanten oplyser, at køretøjet blev solgt for 145.000 kr.

Også vedlagt er prisoversigt fra "Schweizer-kataloget", hvor det i mødereferatet omtalte høje prisniveau for Caterham ses.

På baggrund af den under mødet fremviste pris på £ 8.000 inkl. VAT har repræsentanten beregnet nyprisen i Danmark på køretøjet med listeprisen £ 8.000. Denne er også fremsendt:

Pris i UK inkl. VAT

8.000

Eksklusive VAT

6.808,511

Importørrabat 25 %

1.702,128

Netto ab fabrik

5.106,383

Valutakurs £

8,8378

Netto ab fabrik i kr.

45.129,19

Transportomkostninger

2.000

Kostpris i Danmark

47.129,19

Importøravance 12 %

52.784,69

Moms

65.980,87

Afgift 180 % (dvs. uden skalaknæk)

(118.765,6)

Udsalgspris

184.746,4

Til underbygning af anbringendet om, at Bil Revyen ikke er en anvendelig kilde til oplysninger om nypriser på køretøjet, er vedlagt skriftlig udtalelse af 20. december 2019 fra chefredaktøren af Bil Revyen fra 1993 - 1997 til repræsentanten:

"I den tid, jeg var redaktør på Bil Revyen, brugte vi følgende metode for beregning af priser på biler, som ikke blev importeret til Danmark:

Til grundlag for beregningen af prisen tog vi den udenlandske pris, typisk efter den schweiziske Automobile Revue. Vi tog prisen direkte og korrigerede for dansk moms, tillagde en beregnet dansk afgift (105/180%) og afrundede til et pænt beløb.

Dermed blev priserne lidt høje - svarende til, hvad en person ville skulle give inkl. dansk afgift, hvis han forsøgte at importere og registrere bilen. På den måde sikrede vi os, så vi ikke risikerede at sætte prisen for lavt, hvorved vi i princippet kunne have pådraget os et erstatningsansvar overfor personer, som i god tro efter vores beregning investerede i en bil og så pludselig kom til at betale en samlet højere pris end den af os angivne.

Priserne angivet i Bil Revyen for biler uden dansk importør vil således typisk være højere end det, en dansk importør ville tage for bilen, hvis der havde været en sådan. Der er for således ikke taget hensyn til importør-rabatter, som danske importører typisk har opnået.

Priserne beregnet af os kan identificeres ved, at det er priser i hele tusinder, hvilket også står i forklaringen i indledningen af hver Bil Revy. "

Tilsvarende er vedlagt en skriftlig udtalelse af 20. december 2019 fra chefredaktøren på Bil Magasinet:

"Forlaget […], siden […], der også udgiver Bil Magasinet, overtog produktion og udgivelse af Bil-Revyen fra og med 2000.

Bil-Revyen har gennem årene fokuseret primært på bilmærker og modeller repræsenteret på det danske marked af officielle importører, agenter eller forhandlere, med deraf følgende standardanmeldte priser.

Med henblik på at gøre udgivelsen komplet, har vi dog ofte år bragt omtale af et antal bilmodeller, uden officiel repræsentation i Danmark. I de tilfælde har vi løst vurderet, hvad udsalgsprisen på bilen med afgifter kunne blive i Danmark.

Den løst vurderede prisfastsættelse af hver enkelt bil har ikke taget udgangspunkt i en egentlig research eller beregning, og kun undtagelsesvis har vi benyttet materiale fra producenten. Vurderingen har blot været "et slag på tasken" med udgangspunkt vejledende udsalgspriser set i udenlandske medier, idet vi til enhver tid tilstræbte ikke at vurdere prisen for lavt, men tværtimod gerne for højt, for ikke efterfølgende at få klager fra læsere, som måtte føle sig animerede til købe den pågældende model, under henvisning til vores - lave - prisgæt.

I takt med det stigende udvalg af nye biler på det danske marked, blev der plads til færre og færre biler, uden dansk repræsentation i Bil-Revyen, hvorfor antallet af gættede priser blev færre. I dag forsøger vi helt at undgå det. "

Vedlagt er derudover det bindende svar, repræsentanten bad om for en Audi A4, samt baggrundsmateriale dertil, såsom afgiftsberegning, anmeldelsesblanket mv.

Motorstyrelsens bemærkninger
Motorstyrelsen har anmodet om, at få Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og udkast til afgørelse fremsendt til udtalelse. Motorstyrelsen har på denne baggrund følgende bemærkninger:

"I klagesagen vedrørende ovennævnte har Skatteankestyrelsen i mail af den 21. juli 2020 fremsendt udkast til præmisser til en klagesag, der skal afgøres af Landsskatteretten.
Motorstyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens præmisser med undtagelse af afsnittet om nypris.

Skatteankestyrelsen lægger ved vurderingen af køretøjets nypris vægt på de af repræsentanten fremlagte nyprisoplysninger. Dette kan vi ikke tiltræde.

Repræsentantens nyprisoplysninger består af hans egen vurdering, da der ikke er fremlagt bevis for

nypris på det pågældende køretøj.

Repræsentanten vurderer prisen på køretøjet ud fra "sin erfaring".
Dette er naturligvis ikke ensbetydende med, at repræsentantens pris er retvisende som værende prisen på dette køretøj.

Det er således vores vurdering, at Landsskatteretten ikke blot kan lægge vægt på repræsentantens holdning til en pris.
Motorstyrelsen tiltræder, at nyprisen anført i Bil Revyen årgang 1997 fsva. Caterham Seven ikke skal anvendes i denne sag.

Motorstyrelsen har været i kontakt med Caterham Nordic, der i øjeblikket er den fungerende Caterham repræsentant i den Nordiske region, herunder Danmark.

Caterham Nordic, har på baggrund af en anmodning foretaget af os, fremlagt dokumentation for en gældende prisliste for ansøgte køretøj. Materialet er indhentet i forbindelse med en anden sag. Se bilag 1 for mailkorrespondance. Bilaget er anonymiseret ift. stelnummer på køretøjet som prislisten er indhentet til.

Den fremsendte prisliste i bilag 3, er markeret som gældende fra 1. oktober 1996. I forbindelse med tidligere sag, fremsendes der også dokumentation, i bilag 2, for at nævnte prisliste har været gældende i maj 1997. Derfor antages denne også at være gældende i januar 1997. Af prislisten fremgår listeprisen på side 1 og yderligere en oversigt over prisen på valgfrit ekstraudstyr på side 2.

På baggrund af at vi ikke er bekendt med om køretøjet er af typen med 1600 Rover K-series16v, med eller uden "live axle", tages der udgangspunkt i den billigste af de nævnte. Dennes nypris er jf. den af Caterham Nordic fremsendte eksport prisliste, £14.198,00.

Derudover kan det endvidere udledes af Motorregisteret at nævnte køretøj er anført med en effekt på 102,0 KW, svarende til 136,8 bhp. Det antages derfor også at aktuelle køretøj, må være udstyret med "Rover ’K’ 140 bhp Conversion" til en merpris på £850,00, jf. tidligere nævnte prisliste. Samlet giver det en pris i UK på £16.042. Hertil fratrækkes den britiske moms på tidspunktet, der i 1997 var 17,5%, til en pris på £13.652 uden moms. Omregnet til Danske kroner (DKK) med kurs 11,7213, giver det en nypris uden moms, importøravance og registreringsafgift på 160.019 kr.

Af kendelse afsagt af Landsskatteretten den 13. juni 2018 (06-04159), fremgår beregningsmetode, som bruges til beregning af køretøjets nypris i Danmark.
Udgangspunktet for denne beregning er køretøjets nypris, fratrukket Britisk moms og Efterfølgende omregnet til Danske kroner. Den er herover beregnet til 160.019 kr.

Hertil fratrækkes 25% i importørrabat, grundet lokale tilstande. Dette fremgår også af landsskatterettens kendelse. Prisen fra fabrikken vil derfor blive 120.014 kr.
Af kendelsen fremgår det yderligere at den afgiftspligtige værdi, bør fastsættes med 12% i importør-/forhandleravance. Prisen inklusiv avance, men uden moms vil derfor blive 134.416 kr.

Som sidste led skal der tillægges moms til prisen, for at få køretøjet bruttoafgiftspligtige værdi. Momssatsen var i 1997 på 25%. Køretøjets bruttoafgiftspligtige værdi bliver derfor 168.020 kr.
Bruttoafgiftspligtig værdi er et udtryk for køretøjets pris i Danmark, inklusiv importør-/forhandleravance og moms men uden registreringsafgift. Den bruttoafgiftspligtige værdi, er det samme som den afgiftspligtige værdi, dog inden eventuelle tillæg eller fradrag hertil.

Summen af de totale tillæg og fradrag i den afgiftspligtige værdi på køretøjet er 0 kr.

Køretøjets afgiftspligtige værdi er derfor beregnet til 168.020 kr.
I 1997, var registreringsafgiften delt op med 105% i afgift på de første 48.800 kr., mens der betales 180% afgift af det resterende. Summen af den totale afgift heraf, bliver derfor 265.836 kr.

Da køretøjets nypris er et udtryk for dennes pris inklusiv importør-/forhandleravance og moms, tillagt registreringsafgift, vil nyprisen være summen af bruttoafgiftspligtig værdi tillagt registreringsafgift. Køretøjets nypris vil derfor være 433.856 kr.

Se uddybende beregning herunder:

Caterham Super Seven

1. registreringsdato i januar 1997

Nypris jf. Caterham Export Price list, gældende fra 1. oktober 1996.

1600 Rover K-series Live Axle + 140 bhp Conversion:

OBS. Tallene er afrundet til nærmeste hele krone.

Pris

1600 Rover K-series Live Axle + 140 bhp Conversion:

£ 16.042

Uden UK Moms på 17,5 %

£ 13.652

Omregnet til DKK med kurs 11,7213

DKK 160.019

Dansk Pris uden moms, avance og afgift

160.019 kr.

Importørrabat 25%

40.005 kr.

Pris fra fabrik

120.014 kr.

Forhandler/importør avance 12%

14.402 kr.

Pris uden moms

134.416kr.

Moms

33.604 kr.

(1) Brutto afgiftspligtig værdi

168.020 kr.

Tillæg/Fradrag i afgiftspligtig værdi

0 kr.

Afgiftspligtig værdi

168.020 kr

105% afgift af de førse 48.800 kr.

51.240 kr.

180 % afgift af det resterende

214.596 kr.

(2) Total Afgift

265.836 kr.

Køretøjets Nypris (1+2)

433.856 kr.

Det er ud fra ovenstående vores vurdering, at oplysninger fra Caterham Nordic, der i dag er den officielle repræsentant for Caterham i Norden, har væsentlig højere bevismæssig værdi end repræsentantens oplyste nypris.

Caterham Nordic har ingen interesse i denne sags udfald, hvorfor Caterham Nordics oplysninger vurderes at være valide og retvisende.

Motorstyrelsen har desuden med fremsendte bilag i denne udtalelse dokumenteret, at nyprisen rettelig bør sættes til 433.856 kr.

Motorstyrelsen kan tiltræde handelsprisen på 175.000 kr. "

Motorstyrelsen har vedlagt en e-mailkorrespondance mellem Motorstyrelsen og Caterham Nordic, hvor Caterham oplyser en pris på en fabriksbygget Caterham Super Seven 1,6 med 101 kW (137 hk) og sekstrins-gearkasse. Prisen uden "Supersport upgrade" og sekstrins-gearkasse blev oplyst til £ 15.192.

Derudover har Motorstyrelsen vedlagt en faktura på en Caterham Super Seven med Rover indsprøjtningsmotor fra 1997, som kit. Prisen eksklusive VAT var £ 10.402,13.

Endelig har Motorstyrelsen vedlagt en prisliste fra 1996 med priser på Caterham Super Seven-køretøjer til eksport og en tilhørende extras-liste med udstyrs- og indretningsvalg. Af listen fremgår, at et en Caterham Super Seven med 16v Rover K-series motor på 115 bhp var £ 12.502 for kit og £ 15.192 for en fabrikssamlet uden live axle. Af den medfølgende extras-liste fremgår, at prisen på 140 bhp-ombygning var £ 850. EU-specifikation kostede £ 1.000.

Klagerens bemærkninger
Klagerens repræsentant har indsendt følgende bemærkninger:

"[…]

I de engelske priser indgår også omkostninger til registrering i Storbritannien. Dette gælder også for kit-biler.
Engelske priser kan således ikke, uden fradrag for disse, anvendes til fastsættelse af værdien uden afgift og andre omkostninger, som var inkluderet i salgsprisen.

Motorstyrelsen lægger vægt på en udtalelse fra Caterham Nordic, som er nytiltrådt, ikke vil beskæftige sig med biler uden EU typegodkendelse (Biler uden EU typegodkendelse er typisk tidligere engelske biler, og vi skal her huske, at EU typegodkendelse for biler fremstillet i små stykantal, hvilket Caterham falder indenfor, først blev en mulighed i 2009 efter nye EU typegodkendelsesregler), og ingen erfaring har med den historiske prissætning af biler til det engelske marked. Oplysninger, jeg har afgivet, er afgivet på baggrund af møder, samtaler og brev/faxudvekslinger med fabrikkens daværende eksportdirektør [navn udeladt] fra ca. 1973, der var medejer af fabrikken, hvor han, efter salg til et investeringsselskab i 2004, omkring 2007 gik på pension. Mig bekendt er der ingen tilbage på fabrikken, som har indgående kendskab til den historiske prisberegning. [Eksportdirektøren] afgik ved døden i 2018, og kan således ikke høres om, hvor stor en del af den historiske engelske prissætning, der androg omkostninger til det lokale marked. [Eksportdirektørens] ekspertise blev bekræftet af [navn udeladt], som var direktør efter salget. Kopi af [eksportdirektørens] nekrolog i det engelske klubblad(1) samt [direktørens] udtalelse(2) vedlægges. Når Motorstyrelsen kommer med krav om specifikt fabriksmateriale på hver enkelt mere end 20 år gamle bil, er der således tale om et uopfyldeligt krav.

Alle beregninger er lavet efter aftale med SKAT ved møde d. 29. marts 2007.

Det har uheldigvis været muligt at fremskaffe SKATs mødenotat fra dette møde, som jeg aldrig selv fik. Jeg vedlægger kopi af Motorstyrelsens afslag på aktindsigt i mødenotat fra mødet d. 29. marts 2007, som begrundes med, at notatet ikke kan lokaliseres. Det bekræftes dog, at mødet har fundet sted. Det kan naturligvis ikke komme sagen til skade, at Motorstyrelsen ikke kan lokalisere et notat fra et bekræftet møde, hvoraf indholdet vedrører helt afgørende principper for værdifastsættelser af Caterham biler. Kopi af afslag på aktindsigt(3) vedlægges.
Landsskatterettens afgørelse 06-04159(4) var baseret på en konkret udtalelse om eksportprisen fra [eksportdirektøren](5) omhandlende det givne køretøjs værdi renset for afgifter. Den pris [navn udeladt] havde fået oplyst af en daværende menig sælger ved Caterham UK, var inklusiv engelske afgifter og derfor misvisende idet denne ikke havde kendskab til metoderne for prisberegningerne.

Det er ikke korrekt, at Caterham Nordic ikke har økonomisk interesse i at undgå brugt importerede engelske biler, idet man forestiller sig, at man i stedet kan sælge fabriksnye EU typegodkendte biler til en væsentligt højere pris.

[…]

Repræsentanten har vedlagt en nekrolog over [eksportdirektøren] fra Caterham Cars, et brev til Told & Skat […] om validiteten af [eksportdirektørens] udtalelser om prisen på Caterham-køretøjer, en afgørelse om aktindsigt som omtalt i bemærkningerne og kendelse af 13. juni 2008 fra Landsskatteretten, hvori Landsskatteretten fastsatte den oprindelige nypris for en Caterham Super Seven 1,6 med 126 hk, årgang 1980, med udgangspunkt i en afgiftspligtig værdi på £ 2.560 i overensstemmelse med det af repræsentanten oplyste.

Repræsentanten har i øvrigt fremsendt følgende bemærkning vedrørende stelnumre:

Jeg har ikke noget officielt, som jeg kan sende dig, men kan oplyse, at hvis 6. ciffer i det 17 ciferede stelnummer er et F eller et L, vil der være tale om en fabrikssamlet bil.

Er det ikke det, er der som udgangspunkt tale om en ikke fabrikssamlet bil.
Langt hovedparten af bilerne, mere end 90%, der er i Danmark, er leveret som kit. Jeg har naturligvis kopi af alle dataerklæringer, så hvis du ønsker det, kan jeg lave en fuldstændig opgørelse over hvor mange biler her i landet, der er leveret som kit og som fabrikssamlet.
Historisk har det været sådan i England, at en del af fornøjelsen var, at man selv havde bygget bilen. Som bonusinfo kan jeg her indskyde, at jeg årligt fik adskillige forespørgsler kit, men kun meget få på færdigsamlede biler. Det skuffede ofte kunderne, når jeg måtte oplyse, at selvom de selv samlede bilen, ville der være et afgiftstillæg i forhold til indkøbsprisen til at "dække" samling. I England har demografien, som jeg nævnte i telefonen, ændret sig til, at en Caterham er de riges legetøj i trit med, at prisen er gået voldsomt op, specielt siden Caterhams mange eventyr med Formel 1, udvikling af Alpine samt, i det hele taget et skred fra grundforretningen: Caterham Seven. Dette medførte i årene omkring 2014‐2016, at fabrikken var i voldsom økonomisk krise til et punkt, hvor jeg var seriøst bekymret for dens overlevelse, hvilket jeg fortsat er, idet priserne har nået et niveau, hvor kundegruppen forventer Porsche kvalitet og pålidelighed af en bil, der dybest set er håndbygget i en lade:

[billede af Caterham-biler, som bliver samlet i en lade-lignende bygning]

Der opleves i England uforholdsvis mange 620R, som aktuelt er topmodellen, til salg, hvilket jeg tilskriver, at køberne enten er blevet skuffet eller er blevet bange for bilen, fordi den ikke har elektroniske hjælpemidler, og derfor forlanger af sin chauffør, at han kan køre bil. I min tid som importør har jeg altid frarådet førstegangskøbere biler over 140‐150hk fordi jeg flere gange har set disse alvorligt skadet inden registrering i Danmark.

Som jeg oplyste dig om telefonisk, har jeg desværre historisk set mange fejl i stelnumrene, hvilket blandt andet kan skyldes, at en bil er blevet tildelt sit stelnummer ved ordren, men hvis ordren er ændret undervejs, er stelnummeret forblevet uændret.

Når jeg ser en bil, er jeg sjældent i tvivl, om hvorvidt den er fabrikssamlet eller ej, men selvfølgelig kan en 20 år gammel bil, som ofte har været anvendt til motorsport, være gennemgribende repareret undervejs, hvorved kendetegnene fra fabriksbygning kan gå tabt. Disse kendetegn kan være noget som hvor kabelstrips er monteret, hvordan bremserør på bagakslen er bukket, hvilken rute ledningerne til forlygterne og køleren er trukket og den slags besynderlige små kendetegn, som kræver et vist kendskab til bilerne.

Da bilerne typisk har haft få ejere, vil sælger som hovedregel være vidende om, hvordan bilen oprindeligt er leveret, men oplysninger om hvorvidt der er betalt registreringsafgift, kan i et vist omfang også udledes af en engelsk registreringsattest, idet f. eks. et Q som første bogstav i registreringsnummeret normalt vil indikere, at dette ikke er tilfældet. I England følger et registreringsnummer bilen i hele dens levetid, med mindre den bliver forsynet med en såkaldt "personlig" nummerplade, som så ikke må give indtryk af en nyere bil, end tilfældet er. Alle nummerplader undtagen Q‐pladerne kan dog handles. Biler med Q‐nummerplader kan ejheller forsynes med "personlig" nummerplade, hvorfor et sådant nummer entydigt vil følge bilen.

Med Caterhams nye tilgang, hvor man ikke længere vil understøtte biler uden EU‐godkendelse (og deraf følgende CoC), vil man ikke længere med den lokale importørs hjælp kunne registrere biler fra før 2009, ejheller tidligere engelske biler, eller ikke fabriksbyggede biler. Jeg har ikke selv taget stilling til, hvor meget jeg vil gøre for at blive godkendt som "teknisk tjeneste" hos Færdselsstyrelsen, hvilket ville kunne gøre mig i stand til fortsat at hjælpe danskere til at kunne registrere en "betalelig" Caterham. Biler, som aktuelt kan registreres vil alle være fra 2009 eller nyere, med mindre der er tale om biler, som jeg inden min fratræden, allerede havde fået udstedt en dataerklæring.

[…]"

Landsskatterettens afgørelse
Fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj foretages på baggrund af køretøjets nypris og handelspris.

Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som afgiften for nye køretøjer.

Fradrag og tillæg i den afgiftspligtige værdi nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye.
Dette fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7.

Køretøjets registreringsafgift beregnes på grundlag af den afgiftspligtige værdi.

Indledende afgrænsning
Indledningsvist bemærkes, at der er tale om et usædvanligt og sjældent specialkøretøj, der ikke ofte ses i Danmark som personbil. Der må derfor udvises forsigtighed ved vurderingen af køretøjets afgiftspligtige værdi.

Grundlag for vurderingen af køretøjets nypris
Udgangspunktet for fastsættelsen af et køretøjs nypris er den pris, der blev betalt for køretøjet ved indregistreringen i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1. Der henvises i øvrigt til SKM2013.282.BR og Retten i Randers’ dom af 19. november 2019, BS 3-533/2016, hvor byretterne har afgjort, at den almindelige pris for et nyt køretøj er fakturaprisen, hvis der foreligger oplysninger om værdien af alt udstyr, og der i prisen er indregnet den gældende mindsteavance, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1 og 3.

Den almindelige pris for et nyt køretøj ved salg til bruger kan derudover anmeldes for told- og skatteforvaltningen af den, som har fastsat prisen. Er der anmeldt en sådan pris for et køretøj, og foreligger der ikke en specificeret faktura, anvendes denne som køretøjets afgiftspligtige værdi. Dette fremgår af registreringsafgiftslovens § 9, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt.

En anmeldelse til told- og skatteforvaltningen af nyprisen for et køretøj kaldes en standardpris. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr den anmeldte pris omfatter.

Er køretøjets pris som nyt ukendt, fastsættes prisen skønsmæssigt. Dette fremgår af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 og 2.

Det konstateres, at der hverken foreligger en faktura fra salget i Danmark af sagens køretøj som nyt eller en anmeldt standardpris for en Caterham Seven S3 1,6 K-Series.

Da køretøjets nypris således er ukendt, skal nyprisen fastsættes skønsmæssigt, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

Motorstyrelsen henviser til to opslag i Bil Revyen årgang 1997.

Repræsentanten har anført, at priserne fra Bil Revyen ikke er anvendelige, da der er tale om journalistisk materiale og ikke autoritativt prismateriale.

På baggrund af de af repræsentanten fremlagte udtalelser fra to chefredaktører fra virksomheden, der står bag udgivelsen af Bil Revyen, finder Landsskatteretten, at materialet ikke kan indgå i vurderingen af nyprisen på sagens køretøj.

Motorstyrelsen har fremlagt dokumentation for prisen på et køretøj som sagens i form af prislister og en faktura fra salget af en 1997 Caterham Super Seven 1,6 som kit.

Landsskatteretten bemærker, at kit-biler er billigere end fabrikssamlede biler. Landsskatteretten lægger til grund, at der til samling af et kit skal indregnes 10 % af metalprisen, som oplyst af repræsentanten, samt at tidsforbruget til samling er op til 70 timer. Videre er Landsskatteretten opmærksom på, at forskellen i udsalgsprisen for et kit og et "factory build" var ca. £ 3.000, svarende til 30.544 kr. ved kurs 10,1812 og 35.164 kr. ved kurs 11,7213.

På denne baggrund vurderer Landsskatteretten, at der ikke har været afgørende forskel på nyprisen for et fabriksbygget køretøj, og et registreringsklart køretøj samlet i Danmark, når der tages højde for det høje antal arbejdstimer, der skal bruges til samling af et kit.

Repræsentanten har bemærket, at priserne i de af Motorstyrelsen fremlagte prislister er inklusive engelske afgifter, og derfor ikke kan anvendes.
Hertil bemærker Landsskatteretten, at de officielle eksportpriser udtrykker prisen på et køretøj til eksport. Prisen vil således være den, en importør som udgangspunkt kan købe køretøjet til. Der lægges derfor afgørende vægt på de officielle prislister.
Repræsentanten har fremlagt fakturaer med priser på Caterham Super Seven.
Landsskatteretten bemærker, at der er tale om køretøjer fra 1986 og 1988, hvorfor oplysningerne ikke kan tillægges afgørende vægt, når der i øvrigt foreligger officielle priser på køretøjer med af samme eller næsten samme årgang som sagens køretøj.

Repræsentanten har oplyst, at hvis 6. ciffer i stelnummeret er et "F" eller et "L", er der tale om en fabrikssamlet Caterham. 6. ciffer i stelnummeret på sagens køretøj er et "K", hvorfor det må lægges til grund, at sagens køretøj oprindeligt blev leveret som kit.

Landsskatteretten tager ikke højde for nyprisen på køretøjet i sin kendelse af 13. juni 2008, da sagen omhandler et væsentligt ældre køretøj.

I forhold til metoden til beregning af nyprisen i Danmark, bemærker Landsskatteretten, at parterne er enige.

Nyprisen
På baggrund af ovenstående vurderes det, at nyprisen var 430.000 kr.

Grundlaget for vurderingen af køretøjet som brugt
Køretøjets afgiftspligtige værdi skal fastsættes med udgangspunkt i den almindelige pris for et tilsvarende brugt køretøj ved salg til bruger her i landet efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7 og § 10, stk. 1 samt bekendtgørelsens § 26.

Den afgiftspligtige værdi ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i almindelig vedligeholdt stand, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Ved ansættelsen af den afgiftspligtige værdi foretages en samlet vurdering af køretøjets stand.
Udstyr, vedligeholdelsesstand, kilometerstand og forbedringer eller forringelser inddrages i vurderingen.
Dette står i bekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Der foretages således en samlet vurdering af sagens køretøj med henblik på at fastsætte den afgiftspligtige værdi.

Den afgiftspligtige værdi findes ved at sammenholde sagens køretøj med tilsvarende brugte køretøjer på det danske marked og oplysninger om udstyr, vedligeholdelsesstand, kilometerstand og forbedringer eller forringelser indgår i vurderingen.

I SKM2009.104.HR, tiltrådte Højesteret, at der efter ordlyden af og forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, er hjemmel til SKATs praksis, hvorefter der ved værdiansættelsen af brugte motorkøretøjer i forbindelse med førstegangsregistrering her i landet blandt andet tages udgangspunkt i annoncerede forhandlerudsalgspriser på tilsvarende køretøjer på det danske marked, heri iberegnet sædvanlig forhandleravance. Højesteret udtalte:

 "der [skal] ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj, der skal registreres her i landet første gang, […] tages udgangspunkt i den markedspris, som en bruger generelt må forventes at ville betale for et tilsvarende køretøj, heri medregnet en eventuel forhandleravance.

[…]

Højesteret finder, at de anførte principper for ansættelsen af den afgiftspligtige værdi gælder for alle brugte køretøjer, der efter indførsel i Danmark skal registreres her i landet første gang.

[…]

Det fremgår af vurderingsmyndighedens afgørelse, at vurderingen af S' bil blev foretaget efter besigtigelse, og at der ved de sagkyndiges vurdering blev taget hensyn til bl.a. oplysninger om annoncerede priser for sammenlignelige biler og en tidligere vurdering af en tilsvarende bil. Ved vurderingen blev der fastsat tillæg for ekstraudstyr og foretaget fradrag for bilens stand og høje kilometertal.

Højesteret tiltræder herefter, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte vurderingsmyndighedens værdiansættelse. "

Det bemærkes, at køretøjer, som sælges engros, til cvr.nr. eller til afhentning, ikke anses for at være salg til bruger, men derimod salg til erhvervsdrivende. Annonceeksempler med sådanne køretøjer inddrages derfor ikke i vurderingen af den almindelige pris.

Annoncer med køretøjer, som annonceres i en usædvanlig lang periode, anses for at være atypiske eksempler og ikke beskrivende for den almindelige omsætning på det danske marked. Sådanne annonceeksempler inddrages derfor ikke i vurderingen af den almindelige pris.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 26, stk. 2, at vurderingen foretages med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand.
Idet Landsskatteretten konstaterer, at der sjældent handles med køretøjet, inddrages annoncemateriale med andre, lignende modeller.

Landsskatteretten vurderer, at et køretøj som sagens handles både mellem private, herunder salg for kunde, og hos forhandlere. Der lægges i den forbindelse vægt på, at både forhandler- og privatannoncer ses på markedet.
Det lægges derfor til grund, at køretøjets almindelige pris skal udledes af begge typer annoncer, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 1. Der lægges herved også vægt på, at udbuddet af modellen er meget begrænset.

Motorstyrelsen henviser til annonceeksempler med Lotus Elise.
Klagerens repræsentant har oplyst, at det i et vist, nærmere uspecificeret omfang kan være relevant at sammenligne med Lotus Elise.
Da der er fundet køretøjer af samme mærke som sagens køretøj på markedet, og da der er betydelig tvivl om sammenligneligheden mellem Lotus Elise og Caterham Seven, inddrager Landsskatteretten ikke Motorstyrelsens materiale i den samlede vurdering.

Klagerens repræsentant har anført, at der ikke kan tages udgangspunkt i annoncerede priser og henviser i denne forbindelse til en afgørelse fra EF-domstolen i 1991, C-47/88.
Landsskatteretten lægger vægt på, at Højesteret i SKM2009.104.HR tiltrådte, at der efter ordlyden af og forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, er hjemmel til gældende praksis om at tage udgangspunkt i blandt andet annoncerede priser på sammenlignelige køretøjer på det danske marked.
I den forbindelse bemærker Landsskatteretten, at EF-Domstolens dom i sagen C-47/88 fastslog, at afgiftsberigtigelsen af et brugt køretøj skal foretages på baggrund af en vurdering af køretøjets markedsværdi og ikke en værdi, som er højere end markedsværdien.

Landsskatteretten kan konstatere, at der efter de danske regler for værdiansættelse af brugte motorkøretøjer - ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj, der skal registreres her i landet første gang - skal tages udgangspunkt i den markedspris, som en bruger generelt må forventes at ville betale for et tilsvarende køretøj på det danske marked. I relation til vurderingen af det individuelle køretøj tages der højde for forhold som f.eks. ekstraudstyr, stand og kilometerstand. Herved kan findes en afgiftspligtig værdi, som svarer til køretøjets faktiske markedsværdi uden afgift.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at annoncerede priser for sammenlignelige køretøjer kan indgå i vurderingen af den afgiftspligtige værdi af sagens køretøj.

Landsskatteretten er opmærksom på, at annonceringsprisen normalt er lidt højere eller højere end den faktiske handelspris, og at der sædvanligvis kan findes priser, som er både højere og lavere end den almindelige pris. Ved inddragelsen af annoncemateriale skal der derfor tages højde for forskellen på annoncerede priser og salgspriser, herunder for, at forskellen på annoncerede priser og salgspriser kan være forskellig for forskellige mærker og modeller.

I øvrigt lægger Landsskatteretten til grund, at de annoncerede priser er for salgsklargjorte køretøjer.

Da der er tale om et usædvanligt og sjældent køretøj, der ikke ofte ses i Danmark som personbil, lægger Landsskatteretten til grund, at det vil være sædvanligt med længere liggetid og større prisnedslag i forhold til den annoncerede pris, end hvad der almindeligvis ses på det danske marked for brugte køretøjer. Ved vurderingen af sagens køretøj skal der derfor tages højde for et markant nedslag i forhold til annoncerede priser.

Som et led i klagebehandlingen er der søgt efter annoncemateriale for alle typer Caterham i Bilinfo. Der er fundet annonceeksemplerne 1 og 2 som indgår i den samlede vurdering.

Det bemærkes, at der ikke foreligger dokumentation for den salgspris, som eventuelt oplyses i Bilinfo. Der kan være tale om en pris inklusive tilkøb og byttebil, og denne oplysning tillægges derfor ikke afgørende vægt i vurderingen.

Udstyr
Der tages hensyn til de foreliggende oplysninger om køretøjets udstyr.
Hverken sagens køretøj eller køretøjerne i annonceeksemplerne har ekstraudstyr af betydning for handelsprisen.
I betragtning af køretøjernes alder og særegenhed tillægges mindre udstyrsmæssige variationer ikke afgørende betydning for handelsprisen.

Kilometerstand
Motorstyrelsen har modsat sig brug af standardregulering for kilometerstand, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 2, da der er tale om et sjældent specialkøretøj.

Køretøjets kilometerstand på 46.000 km anses for bevist på baggrund af den foreliggende oplysning fra toldsynet om køretøjets kilometerstand, og kilometerstanden indgår i øvrigt i den samlede vurdering, jf. bekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Regulering for vedligeholdelsesstand
Der tages hensyn til oplysningen fra toldsynet om, at køretøjets vedligeholdelsesstand var middel.
Middel stand er udtryk for den almindelige stand for et køretøj på vejen af tilsvarende alder og kilometerstand. Der reguleres derfor ikke for vedligeholdelsesstanden, jf. bekendtgørelsens § 30.

Handelsprisen efter reguleringer
På baggrund af det foreliggende vurderer Landsskatteretten, at handelsprisen for sagens køretøj var 175.000 kr. på anmeldelsestidspunktet. I den samlede vurdering af handelsprisen er der taget højde for eventuelle klargøringsomkostninger.

Konklusion
Landsskatteretten ændrer den afgiftspligtige værdi til 89.626 kr.
Den afgiftspligtige værdi er fastsat på baggrund af en nypris på 430.000 kr. og en handelspris på 175.000 kr.

Dette svarer til en registreringsafgift efter fradrag for toldsyn (60 kr.) på 88.346 kr.

Lovgrundlag m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019 med frem til anmeldelsestidspunktet og bekendtgørelse om registreringsafgift nr. 1487 af 10. december 2018 med senere ændringer kan findes på www.retsinfo.dk.