Dato for udgivelse
26 mar 2021 07:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2021 10:28
SKM-nummer
SKM2021.169.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1386644
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5, om indhentning af yderligere oplysninger vedrørende kalenderårene 2019 og 2020 hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske e-handelsvirksomheder.

Hjemmel

Momsloven § 75, stk. 5

Reference(r)

Momslovens § 75, stk. 5

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.C.2.3.2

Skatterådet har på møde den 26. januar 2021 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til momslovens § 75, stk. 5, om indhentning af nye oplysninger hos betalingstjenesteudbydere.

Formål og baggrund

Skattestyrelsen og daværende SKAT har tidligere fået Skatterådets tilladelse til at indhente tilsvarende oplysninger om unavngivne danske privatpersoners brug af betalingskort hos udenlandske internetvirksomheder for kalenderårene 2016, 2017 og 2018. Se SKM2017.435.SKAT, SKM2017.650.SKAT og SKM2019.259.SKTST. Betalingskortoplysningerne har givet et godt grundlag for momskontrollen. 

Skattestyrelsen ønsker at fortsætte kontrollen af, om udenlandske internetvirksomheder, der sælger varer ved fjernsalg, jf. momslovens § 14, og/eller elektronisk leverede ydelser, jf. momslovens § 21c, til ikke-afgiftspligtige personer i Danmark, er registreret for momspligt og angiver korrekt moms til Danmark.

Hvem pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen ønsker at pålægge betalingstjenesteudbydere, som udsteder betalingskort til danske privatpersoner, pligt til at levere oplysninger om betalinger.

Hvilke oplysninger indhentes

Skattestyrelsen ønsker at indhente betalingskortoplysninger om unavngivne privatpersoners brug af betalingskort i udlandet, så der kan tilvejebringes en oversigt over det samlede beløb, der er overført til konkrete beløbsmodtagere i udlandet pr. måned i oprindelig valuta og danske kroner.

Der indhentes oplysninger om de enkelte beløbsmodtagere i et omfang, som gør det muligt for Skattestyrelsen at identificere de konkrete beløbsmodtagere med hensyn til navn, adresse, land, hjemmeside, branche mv.

Afgrænsningen af datamængden og den efterfølgende proces med udlevering af dataene afklares i dialog med de selskaber mv., der er omfattet af pålægget.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker tilladelse til at indhente oplysninger om betalinger foretaget i kalenderårene 2019 og 2020.

Begrundelse for at oplysningerne er nødvendige

Skattestyrelsen har ikke selv konkrete tal for udviklingen i handelen via internettet. Dansk Erhverv offentliggør løbende analyser af internethandlen i Danmark. Analyserne viser en kraftig vækst i handelen på såvel danske som udenlandske hjemmesider. Det fremgår af Dansk Erhvervs E-handelsanalyse fra 2019, at danskernes internethandel fortsat er støt stigende. Ifølge analysen forøges internethandlen fra 87 mia. kr. i 2015 til 146 mia. kr. i 2019. Heraf udgør handlen hos udenlandske internetbutikker 48 mia. kr. i 2019. Som følge af COVID-19 forventes en endnu større vækst i både den nationale og internationale internethandel i 2020.

En af hovedudfordringerne ved momskontrol af udenlandske internetvirksomheder er at identificere virksomhederne og dermed udvælge de mest kontrolrelevante. Danske forbrugeres handel hos udenlandske internetvirksomheder efterlader ofte ikke andre spor i Danmark end deres betaling med betalingskort. 

Betalingskortoplysningerne kan anvendes både i forhold til identifikation af de udenlandske internetvirksomheder, udsøgning af de mest kontrolrelevante virksomheder samt kontrol af om virksomhederne er korrekt registreret, og om de angiver korrekt moms til Danmark.

Særligt på et område som internethandel, hvor der er kraftig vækst, vil der løbende blive etableret nye udenlandske virksomheder, som potentielt kan være momspligtige til Danmark. Derudover kan der være eksisterende virksomheder, som bliver momspligtige som følge af voksende omsætning.

Det er derfor af væsentlig betydning for momskontrollen af de udenlandske internetvirksomheder, at Skattestyrelsen får betalingskortoplysninger fra udbydere af betalingstjenester om danske forbrugeres brug af betalingskort i udlandet for de seneste to kalenderår.

Offentliggørelse af Skatterådets beslutning

Skatterådets godkendelse offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod. Der foreligger sådanne særlige hensyn, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles til Skatterådet, at der i medfør af momslovens § 75, stk. 5, meddeles Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos udbydere af betalingstjenester.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på mødet den 26. januar 2021 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte tilladelse til, at Skattestyrelsen efter momslovens § 75, stk. 5, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.