Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
25 Jan 2021 15:57
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.428.BR: Ledelsens sæde – fuld skattepligt – oprindelig varslingsfrist - genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS-3359/2021
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen