SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2021.88.LSR: Gaveafgift - Overdragelse af ejendom
Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
01 feb 2021 09:06
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-4356/2021

Østre Landsret
Landsretsdato
03 okt 2022 17:44
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.512.ØLR: Boafgiftslovens § 23 a

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.590.HR: Boafgiftslovens § 23 a
Journal-nr. for højesteret
BS-42681/2022-HJR
Højesteretsdato
01 sep 2023 07:44
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen