SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.468.LSR: Maskerede leasingforhold – Registreringsafgift - Ekstraordinær genoptagelse
Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
02 Nov 2022 08:51
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.563.BR: Hæftelse for registreringsafgift – ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS-1337/2021-KBH
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen