Skemaet viser relevante domme på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

Højesteret afviste tilbagesøgningskrav efter 3-års fristen. Ugyldig forordning var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 2. pkt. Ej heller omfattet af TK art. 239.

EUTK art. 121.

SKM2011.7.HR

Højesteret bekræftede i denne sag, at det efter TK art. 236, stk. 1, var en forudsætning for toldgodtgørelse-/fritagelse, at tolden viste sig ikke at være skyldig efter lovgivningen på det tidspunkt, hvor varen blev bragt i fri omsætning. I denne sag havde den toldpligtige ikke krav på godtgørelse, idet der var forløbet mere end tre år fra det tidspunkt, hvor angivelserne af told var antaget og frigivet.

EUTK art. 121.

Stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse, SKM2007.630.ØLR.

EU-Domstolens dom af 28. januar 2010 inddrages ved Højesteret.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR

Efteropkrævning efter 3-års fristen var retmæssig, idet den forkerte angivelse kunne give anledning til retsforfølgning. TK art. 221, stk. 4.

EUTK art. 103.

Landsskatteretskendelser

SKM2005.132.LSR

EU-domstolens underkendelse af praksis om toldskyld var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.

SKM2004.50.LSR

Der forelå ikke helt usædvanlige eller uforudsigelige konsekvenser. Ikke omfattet af TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.