Indhold

Dette afsnit handler om hovedregel og undtagelser for Toldstyrelsens frister for at meddele krav på toldskyld overfor debitor.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit A.A.7.8 om frister i EUTK.