Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Varemodtageres opgørelse.

Se også

  • Angivelse og afregning af afgifter E.A.1.6
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi E.A.1.6.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter PVC-afgiftsloven er måneden. Se PVCAL § 5.

Beløbet angives og indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.   

Se OPKL § 2, stk. 2.

Oplagshavers opgørelse

Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, jf. PVCAL §§ 1 og 2, der er udleveret fra virksomheden. Se PVCAL § 6.

Virksomheden skal således ikke svare afgift, før varen udleveres fra virksomheden.

Der skal betales afgift af virksomhedens forbrug af egne varer.

Eksempler på forbrug af egne varer:

  • Virksomheden køber ledninger til installation i virksomheden
  • Virksomheden udtager uberigtigede varer og lader dem indgå i andre varer, som ikke er omfattet af bestemmelserne om sammensatte dækningsafgiftspligtige varer i PVCAL § 2. Det kan fx være eget forbrug af tape til emballage eller en ledning, som sættes i et elektronisk færdigprodukt, som ikke vil være omfattet af PVCAL § 2.

Eget forbrug omfatter ikke afgiftspligtige produkter monteret med anden afgiftspligtig vare med henblik på videresalg.

Ved fremstilling af en vare, der er afgiftspligtig efter § 2 (dækningsafgiftspligtig) betales afgiften ved udlevering. Fx ved montering af en slange i forbindelse med et bruserhoved, skal der ikke svares afgift, før den samlede vare udleveres fra virksomheden, hvis varen er omfattet af dækningsafgiftspligten efter § 2. Se PVCAL § 6, stk. 2.

Oplagshaver har mulighed for at foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde, se afsnit E.A.7.17.7.

Varemodtagers opgørelse  

Afgiften forfalder ved varernes indførsel/modtagelse her i landet. Varemodtagere skal dog kun opgøre og indbetale den afgiftspligtige mængde en gang om måneden. Se PVCAL § 13.

Opgørelsen skal omfatte alle varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal medregnes.

Virksomheder, der er registreret efter bestemmelserne for fjernsalg her i landet, skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som den mængde varer, der er solgt ved fjernsalg her i landet i løbet af kalendermåneden. Se PVCAL § 18.

Egen import

Virksomheder, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed skal angive og indbetale afgift senest ved indførelsen af varerne. Se PVCAL § 14.