Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde efter ABL §§ 35 B - 35 F.

Afsnittet indeholder:

  • Grundlæggende betingelser for anvendelse af reglerne om overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.B.2.13.5.1)
  • Opgørelse af gevinst og tab (C.B.2.13.5.2)
  • Beholdningsoversigt og saldo for stifterskat (C.B.2.13.5.3)
  • Udlodninger og dispositioner, der ikke er omfattet af ABL § 35 D, vedrørende aktier på beholdningsoversigten (C.B.2.13.5.4)
  • Oplysningspligt og sikkerhedsstillelse (C.B.2.13.5.5)