Placering af byretten
Retten i Svendborg
Byretsdato
21 dec 2020 12:24
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-50207/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
01 dec 2022 16:48
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.623.ØLR: Kildeskattelovens § 33 C
Journal-nr. for landsretten
BS-16393/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Igangværende
Højesteretsdato
21 dec 2022 16:02
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen