Dato for udgivelse
18 Jan 2021 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2020 10:37
SKM-nummer
SKM2021.30.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0617644
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskabsbeskatning, Grænseoverskridende fusion, beneficial owner/retmæssig ejer, udbytte, LL § 3
Resumé

En koncern påtænkte ved hjælp af en aktieombytning og en grænseoverskridende fusion at udskifte et dansk holdingselskab, H1, med et norsk holdingselskab, H2. Skatterådet bekræftede, at den påtænkte aktieombytning ikke udløste dansk beskatning af H1 eller af aktionærerne i H1. Skatterådet bekræftede også, at den efterfølgende grænseoverskridende fusion af H1 og H2 kunne gennemføres som en skattefri grænseoverskridende fusion i Danmark. Et spørgsmål om, hvorvidt der skulle indhentes tilladelse fra Skattestyrelsen for at anvende reglerne i fusionsskattelovens § 15, stk. 4, afvistes, da spørgsmålet ikke er omfattet af ordningen om bindende svar. Skatterådet bekræftede, at den grænseoverskridende fusion ikke udløste afståelsesbeskatning af H1. Skatterådet bekræftede også, at den påtænkte grænseoverskridende fusion ikke udløste dansk udbyttebeskatning af H2 efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4 og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Herudover bekræftede Skatterådet, at den grænseoverskridende fusion ikke udløste beskatning af de nuværende aktionærer i H1. De påtænkte omstruktureringer udløste isoleret set ikke beskatning, men Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ligningslovens § 3 ikke fandt anvendelse på transaktionen.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven,
Skatteforvaltningsloven,
Selskabsskatteloven,
Kildeskatteloven,
EU-traktaten (TEUF),
Fusionsskatteloven og
Ligningsloven.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven,
Skatteforvaltningsloven,
Selskabsskatteloven,
Kildeskatteloven,
EU-traktaten (TEUF),
Fusionsskatteloven og
Ligningsloven.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.D.5.4.4. Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk EU/EØS-selskab - FUL § 15, stk. 4 og stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.D.5.4.2. Ophør af udenlandske aktie- og anpartsselskaber samt EU-selskaber ved fusion med et dansk selskab - FUL § 15, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.D.5.2.2. Fusionsskattelovens anvendelsesområde mv. - FUL § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.3.2. Arten af de spørgsmål, der er omfattet af ordningen om bindende svar

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.3.9.6. Afvisning som følge af, at der anmodes om tilladelse

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.I.4. Omgåelsesklausulerne i ligningslovens § 3

Redaktionelle noter

Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten, hvis afgørelse er offentliggjort som SKM2024.243.LSR.

Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

Appelliste

Se teksten i pdf-format her