Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
17 Dec 2020 10:25
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.115.BR: Ansvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms
Journal-nr. for byretten
BS-49559/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
05 Dec 2022 10:53
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.611.VLR: Ansvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen