Placering af byretten
Retten i Hjørring
Byretsdato
26 Nov 2021 11:55
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.604.BR: Rette indkomstmodtager, indsætninger på konti, skønsmæssigt fradrag og maskeret udlodning
Journal-nr. for byretten
BS-49529/2020

Vestre Landsret
Landsretsdato
08 Sep 2022 11:19
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.440.VLR: Rette indkomstmodtager, indsætninger på konti, skønsmæssigt fradrag og maskeret udlodning
Journal-nr. for landsretten
BS-44856/2021-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen