Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at tilbagekalde en tilladelse til skattefri omstrukturering. Det bygger på Skattestyrelsens styresignal SKM2020.534.SKTST, der stadig er gældende.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering (C.D.6.4.1)
  • Skattestyrelsens forståelse af SKM2018.590.HR (C.D.6.4.2)
  • Praksis for tilbagekaldelse af tilladelser til skattefri omstrukturering som følge af efterfølgende væsentlige ændringer (C.D.6.4.3)
  • Praksis om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering med anmeldelsesvilkår begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen (C.D.6.4.4)

Se også afsnit:

    • A.A.5.3 om tilbagekaldelse i bebyrdende retning.
    • C.D.6.3.6.2 om bortfald til tilladelse til skattefri aktieombytning
    • C.D.6.2.4.2 om efterfølgende dispositioner