åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.6.4 Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til at tilbagekalde en tilladelse til skattefri omstrukturering. Det bygger på Skattestyrelsens styresignal SKM2020.534.SKTST, der stadig er gældende.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering (C.D.6.4.1)
  • Skattestyrelsens forståelse af SKM2018.590.HR (C.D.6.4.2)
  • Praksis for tilbagekaldelse af tilladelser til skattefri omstrukturering som følge af efterfølgende væsentlige ændringer (C.D.6.4.3)
  • Praksis om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering med anmeldelsesvilkår begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen (C.D.6.4.4)

Se også afsnit:

    • A.A.5.3 om tilbagekaldelse i bebyrdende retning.
    • C.D.6.3.6.2 om bortfald til tilladelse til skattefri aktieombytning
    • C.D.6.2.4.2 om efterfølgende dispositioner