Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
21 May 2019 10:05
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.385.BR: SKATs afmeldelse af kommanditselskaber fra momsregistrering
Journal-nr. for byretten
BS-21305/2018 og BS-21306/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
09 Nov 2020 10:05
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.515.ØLR: Momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. - afmeldelse af kommanditselskab fra momsregistrering
Journal-nr. for landsretten
BS-26737/2019 Kun vedr. BS-21306/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen