Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
28 Oct 2020 10:04
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.494.BR: Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar
Journal-nr. for byretten
BS-28932/2019-HEL, BS-28298/2019, BS-31176/2019 og BS-33723/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
13 Dec 2021 13:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.718.ØLR: Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar
Journal-nr. for landsretten
BS-42378/2020-OLR, BS-42377/2020-OLR,BS-42380/2020-OLR, BS-42379/2020-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen