Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
27 Nov 2020 09:33
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.22.BR: Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 – spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt
Journal-nr. for byretten
BS-42442/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen