Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
22 dec 2022 14:07
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2023.321.BR: Hovedaktionær skattepligtig af rådighed over fri lystbåd – ligningslovens §§ 16 A, stk. 5 (dagældende stk. 6) og 16, stk. 6
Journal-nr. for byretten
BS-38817/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
04 jan 2023 13:00
Landsretsstatus
Igangværende
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen