SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2020.333.LSR: Udbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning
Placering af byretten
Retten i Sønderborg
Byretsdato
30 aug 2022 12:59
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.505.BR: Lønomlægning – lønmodtagerfradrag - bonuskontoordning
Journal-nr. for byretten
BS-39033/2020-SON, BS-39031/2020-SON og BS-47524/2020-SON (tidl BS-39032/2020-ALB)
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen