Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
29 Sep 2020 09:59
Byretsstatus
Henvist til ØLR
Journal-nr. for byretten
BS-37858/2020 Henvist til ØLR af Procesbevillingsnævnet

Østre Landsret
Landsretsdato
21 Apr 2023 07:30
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.597.ØLR: Næringsvirksomhed ved handel med fast ejendom - varegæld, jf. selskabsskattelovens § 11 B
Journal-nr. for landsretten
BS-35856/2021-OLR

Højesteret
Højesteretsstatus
Igangværende
Højesteretsdato
19 May 2023 10:50
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen