Placering af byretten
Retten i Hillerød
Byretsdato
12 Jul 2022 13:51
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2022.378.BR: Ligningslovens § 16 E – anpartshaverlån – udlæg – løn eller udbytte
Journal-nr. for byretten
BS-37997/2020
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen