Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
13 Jun 2022 10:01
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.373.BR: Virksomhedsordningen – betingelser for anvendelse – beskatning af opsparet overskud
Journal-nr. for byretten
BS-35167/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
27 Mar 2024 11:29
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2024.268.ØLR: Virksomhedsordningen – virksomhedsskatelovens § 2 – betingelser for anvendelse – væsentlige bogføringsmangler – beskatning af opsparet overskud
Journal-nr. for landsretten
BS-23962/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen