Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
13 Apr 2022 11:54
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.314.BR: Skønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen
Journal-nr. for byretten
BS-35567/2020-KBH, BS-46201/2020-KBH, BS-46203/2020-KBH

Østre Landsret
Landsretsdato
22 Aug 2023 17:49
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.572.ØLR: Skønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen
Journal-nr. for landsretten
BS-16194/2022-OLR, BS-16200/2022-OLR, BS-16204/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen