Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
13 apr 2022 11:39
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.314.BR: Skønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen
Journal-nr. for byretten
BS-35567/2020

Østre Landsret
Landsretsdato
22 aug 2023 17:47
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2023.572.ØLR: Skønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter - parcelhusreglen
Journal-nr. for landsretten
BS-16194/2022-OLR, BS-16200/2022-OLR, BS-16204/2022-OLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen